KJ

Den Haag

Update KJ Den Haag #2: de bouw is gestart


De bouw van KJ Den Haag is gestart. Graag geven we u een update van de vorderingen en de bouwactiviteiten in komende periode.

De bouw startte officieel op 11 december
Dit feestelijk moment vierden met alle betrokkenen op de bouwplaats. Toen zijn ook de eerste stalen kolommen geplaatst. Vlak voor de kerst stortten we het beton van een aantal hoge ronde kolommen. Hiermee wordt het golvende effect van het plafond van de entree al een beetje zichtbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De omleiding van de Bezuidenhoutseweg is ingegaan
Deze blijft tot medio 2026 van kracht. Ook is de fietsenstalling onder het KJ-plein gesloten tot eind 2024 . Voor meer informatie over het openbaar terrein en de fietsenstalling, kunt terecht op de website van de gemeente: www.denhaag.nl/kjplein.

Begin januari lag de bouw even stil vanwege de vorst
Inmiddels zijn de weersomstandigheden een stuk beter. Dus konden we de overige stalen kolommen van Toren Oost (aan de kant van New Babylon) plaatsen. Aansluitend zijn de constructieve lasverbindingen aangebracht. Voor dat bouwdeel is nu het betonwerk opgestart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

In februari komt het eerste staal van Toren West (aan de kant van de Rijnstraat)
Eerst worden er stalen kolommen geplaatst. Daarna plaatsen we met 2 bouwkranen een zwaar vakwerkspant naast de ingang van de fietsenkelder. vervolgens monteren we de staalconstructie van de eerste verdieping en  aansluitend start ook daar het betonwerk.

Eind februari/begin maart krijgen de eerste vloeren vorm
Hiermee wordt de contour van KJ Den Haag echt zichtbaar. Als het een beetje meezit storten we medio april de 2e verdiepingsvloer

De totale bouwtijd is circa 3 jaar
KJ Den Haag is naar verwachting eind 2026 / begin 2027 klaar. Hieronder de globale planning:

  • vanaf half 2024 start de bovenbouw en eind 2025 bereiken we het hoogste punt op ongeveer 93 meter;
  • in de tweede helft van 2024 start het opbouwen van de gevel, zodra het gebouw op voldoende lagen ‘wind- en waterdicht’ is kan ook begonnen worden met de afbouw.

Onze werktijden zijn meestal van 07.00 tot 16.00 uur
Volgens de bouwvergunningen mogen we op maandag t/m zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur werken. In de praktijk is dit meestal van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur. Heel soms gebeurt het dat we buiten de vergunde tijden moeten bouwen. Dan overleggen wij dit altijd met de gemeente en we informeren u tijdig.

Updates over de bouw op www.wijbouwen.nu/kjdenhaag
Ongeveer elk kwartaal publiceren wij hier een bericht met laatste bouwupdates van
KJ Den Haag.

Valt u iets op of heeft u vragen?
Mail ons dan gerust via kj@jpvaneesteren.nl of spreek onze bouwplaatsmanager Eric van Nes aan. Hij is vanaf oktober bijna dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar op telefoon 088 – 923 69 92 (TBI Direct).