Parnassusweg 220

Amsterdam

Projectinformatie

In het monumentale, voormalige gerechtsgebouw van Amsterdam wordt in de komende jaren een museum ingericht. Het bestaande gebouw E, ontworpen door Ben Loerakker, wordt hiervoor in de komende jaren heringericht en daaraan komt een nieuw bouwdeel.

In november 2023 start J.P. van Eesteren met de strip- en sloopfase
Dit doen wij in opdracht van Hartwig Art Foundation. We starten met de voorbereidingen en het beschermen van de monumentale delen aan de binnenzijde van het gebouw. Het interieur van de toren (gebouw E) wordt in deze fase volledig gestript. In eerste instantie voeren we vooral sloop- en restmaterialen af. Dit vindt dan nog plaats op eigen terrein. Transportbewegingen zijn dan nog beperkt en we maken gebruik van de nog aanwezige in- en uitrit aan de Fred Roeskestraat.

Een deel van de geoogste materialen keert later weer terug naar de locatie om duurzaam te worden hergebruikt in het vernieuwde gebouw.

Na een aantal maanden wordt ook het achterliggende gebouw F gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Daarna krijgt het project een vervolg met de start van de kelder voor de achtergelegen nieuwbouw.

De totale doorlooptijd van het uitvoeringstraject is nog niet bekend
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het afronden van de uitvoeringsplanning. De realisatie van dit project beslaat meerdere jaren.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Zo kunt u ons bereiken
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan via parnassusweg220@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Of spreek onze bouwplaatsmanager Maarten van der Eng aan, hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 - 923 69 92 (TBI Direct).

Bekijk ook

Uw contactpersonen

Erwin de Waal

Maarten van der Eng