Onderzoeksgebouw VU

Amsterdam

Informatiebrief #1: Start werkzaamheden


Beste ondernemers en bewoners,

In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) realiseren wij, als bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros vof, een nieuw onderzoeksgebouw voor de VU. Inmiddels zijn wij gestart met het inrichten van het bouwterrein en het plaatsen van de bouwhekken, en we voeren voorbereidende werkzaamheden uit om te kunnen gaan starten met de bouwkuip. Vanaf begin juli starten de eerste bouwactiviteiten.

De komende drie jaar zijn wij als bouwers te gast in uw buurt. Via informatiebrieven als deze houden wij u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/onderzoeksgebouwvu en op VU.nl/onderzoeksgebouwVU.

Over het Onderzoeksgebouw VU
Het nieuwe bèta-medisch Labgebouw komt aan de De Boelelaan, naast Sportclub Buitenveldert. Het Onderzoeksgebouw is, samen met ernaast gelegen O|2 Labgebouw en het recent in gebruik genomen Nieuwe Universiteitsgebouw (aan de overkant ) een belangrijke stap in de campusontwikkeling, de verduurzaming van de campus en vernieuwing van de bèta-huisvesting en -onderzoeksinfrastructuur.

In het gebouw komt een breed scala aan functies en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijk vraagstukken op het gebied van onder andere neurowetenschappen en oncologie. Denk aan Alzheimeronderzoek en aan nieuwe medische beeldvormende technieken die in de gezondheidszorg gebruikt kunnen worden om een goede diagnose te stellen.

Er komen verschillende onderwijs- en practicumruimten, laboratoria en andere onderzoeksvoorzieningen. Daarnaast zijn de er campusfaciliteiten zoals horeca,  ontmoetings- en vergaderaccommodaties gepland. Lees meer over dit gebouw op de website: VU.nl/onderzoeksgebouwVU.

Bouwfasen
De bouwwerkzaamheden zijn ruwweg onderverdeeld in de volgende fasen:

 • Inrichten bouwterrein en voorbereidende werkzaamheden.
 • Bouwkuip en kelder.
 • Ruwbouw hoogbouw en laagbouw.
 • Gevels en daken.
 • Afbouw en inrichting terrein.
 • Oplevering gebouw medio 2023.
   

Werkzaamheden op korte termijn
In week van 13 juli starten we met de eerste bouwactiviteiten. We zijn dan tot het einde van het jaar bezig met de bouwkuip en fundatiewerkzaamheden:

 • Half juli                          : start plaatsen diepwanden
 • Half augustus              : start plaatsen damwanden
 • Begin september        : start plaatsen funderingspalen
 • Begin november         : start ontgraven bouwkuip
 • Eind december            : start betonwerk fundatie

Wij brengen de damwanden aan met een geluids- en trillingsvrije techniek. Als blijkt dat de onderste lagen van de bodem te hard zijn, kan er voor de laatste meters extra kracht nodig zijn om de gewenste diepte te bereiken. We zijn dan genoodzaakt om de wanden door middel van trillen op de juiste diepte te brengen. Deze techniek kan geluids- en trillingshinder voor de omgeving opleveren. Wanneer dit het geval is, informeren wij u over de wijziging van methodiek.

Logistiek en transport
De in- en uitrit van onze bouwplaats bevindt zich aan de Gustav Mahlerlaan. Het op- en afrijden van de bouwplaats gaat onder begeleiding van een verkeersregelaar. Voor de veiligheid van voetgangers en de fietsers wordt er gebruik gemaakt van slagbomen.
De transportroute van en naar de bouwplaats gaat via de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaats vinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag 07.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten deze vergunde tijden moet worden gebouwd. In dat geval zullen wij dit altijd overleggen met de gemeente.

Bewuste Bouwer
Als bouwbedrijf realiseren wij ons dat we te gast zijn in uw omgeving. Wij proberen eventuele overlast voor u zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van onze aanpak is dat wij werken volgens de code van Bewuste Bouwers, waar het beperken van overlast voor de omgeving centraal staat.

Zo kunt u ons bereiken
Met informatiebrieven zoals deze geven wij u inzicht in de activiteiten. Valt u iets op of heeft u vragen? Vraag dan gerust naar mij, ik ben dagelijks te vinden op de bouwplaats. Of mail ons via onderzoeksgebouw@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
Bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros vof

Eric van Nes
Bouwplaatsmanager

P.S. The information in this newsletter is also available in English, click here