Onderzoeksgebouw VU

Amsterdam

Projectinformatie

De bouwcombinatie van TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros realiseert de nieuwbouw van Onderzoeksgebouw VU aan de De Boelelaan in Amsterdam. Gedurende de bouw houden wij u via deze webpagina op de hoogte van onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten. In de directe omgeving van de bouwplaats verspreiden wij, samen met de VU, met regelmaat huis-aan-huis informatiebrieven, die we tevens op deze site publiceren. Via de VU kanalen wordt u ook op de hoogte gehouden, zoals op de website VU.nl/onderzoeksgebouwVU.

Over project Onderzoeksgebouw VU
In het Onderzoeksgebouw komt een breed scala aan functies en faciliteiten voor onderwijs en onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder andere neurowetenschappen en oncologie. Er komen verschillende onderwijs- en practicumruimten, laboratoria en andere onderzoekvoorzieningen zoals elektronenmicroscopie en trillingsvrije laserfaciliteiten. Daarnaast zijn de nodige campusvoorzieningen voor horeca, ontmoetings- en vergaderaccommodaties voorzien. In totaal wordt er aan ca. 27.500 m2 gebouwd. Naast een permanente investering in onderwijs en onderzoek wil de VU met dit nieuwbouwproject inhoud geven aan haar duurzame ambitie. Het Onderzoeksgebouw krijgt veel daglicht, pv-panelen, energiezuinige apparatuur en liften, aanwezigheidsdetectie en een WKO-installatie (warmte koude opslag). Ook waterbesparend sanitair en een groen dak dragen hieraan bij.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Zo kunt u ons bereiken
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan via onderzoeksgebouw@jpvaneesteren.nl of spreek onze bouwplaatsmanager Eric van Nes aan. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 – 923 69 92 (TBI Direct). 

Bekijk ook

Uw contactpersoon

Eric van Nes

Updates

Informatiebrief Onderzoeksgebouw VU #5

Beste ondernemers en bewoners, Het zal u niet ontgaan zijn dat de bouwactiviteiten voor het nieuwe Onderzoeksgebouw vlot verlopen. De ruwbouwfase is afgerond, de gevel is bijna gesloten en de...

Newsletter VU Research Building #5

Dear businesses and residents, You will undoubtedly have noticed that the construction activities for the new Research Building are running very smoothly. The building shell phase has been...

Informatiebrief Onderzoeksgebouw VU #4

Beste ondernemers en bewoners, De bouwactiviteiten vorderen gestaag. Vanaf 6 augustus starten wij met werkzaamheden die voor verkeershinder zorgen. Hieronder een uitleg over deze werkzaamheden en...

Newsletter VU Research Building #4

Dear businesses and residents, The construction activities are steadily progressing. We will be starting work which will cause some traffic hindrance from 6th August. Following is an explanation of...

Informatiebrief 3: Bouwactiviteiten vorderen gestaag

Beste ondernemers en bewoners, Het is u vast niet ontgaan dat de bouwactiviteiten gestaag vorderen. Hieronder geven we u graag een update van werkzaamheden die zijn afgerond hebben en die er staan...

Newsletter VU Research Building #3

Dear businesses and residents, You will undoubtedly have noticed that the construction activities are now steadily progressing. We would like to provide you with an update of the work completed so...

Informatiebrief Onderzoeksgebouw VU #1

Beste ondernemers en bewoners, In opdracht van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) realiseren wij, als bouwcombinatie J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros vof, een nieuw onderzoeksgebouw voor de...

Newsletter VU Research Building #1

Dear businesses and residents, The construction consortium of J.P. van Eesteren-Croonwolter&dros vof has been commissioned by the Free University of Amsterdam (VU) to construct a new research...

Bouwupdate - Eerste damwand Onderzoeksgebouw VU

Aan de overkant van het Hoofdgebouw VU komt een nieuw onderzoeksgebouw van de VU. Het bijzondere aan dit gebouw is dat het trillingvrij is. In het nieuwe gebouw komt namelijk verfijnde meetapparatuur,...