Dordthuis

Spuiboulevard, Dordrecht

Informatiebrief 5: laatste fundatiewerkzaamheden en betonwerk


Beste meneer, mevrouw,

In deze vijfde informatiebrief informeren wij u over de huidige bouwwerkzaamheden bij het Dordthuis.

Werkzaamheden in de afgelopen maanden
In maart en april is tijdens het ontgraven van de fundaties de bodem opnieuw gesaneerd. Tijdens het boren van de heipalen is namelijk bodemvervuiling uit de diepere veenlagen mee omhoog gekomen. Het saneren van de bodem vond in fases en in afgezette gebieden plaats. Hierdoor konden we gelijktijdig starten met het inkorten van de heipalen (ook wel koppensnellen genoemd).

Na het inkorten van de heipalen begonnen we met het ijzervlechtwerk van de grote fundaties en balken voor de fundering van de begane grond. In april en mei heeft de gemeente de resterende kabels en leiding aan de Van Godewijckstraat verwijderd. Hierdoor kunnen nu ook de resterende heipalen worden afgemaakt.

Werkzaamheden in de komende periode

  • Afronden boren funderingspalen
    Tussen 23 mei en 31 mei worden de laatste 13 heipalen voor de fundatie van de parkeergarage afgerond. Ook deze werkzaamheden vinden onder aangescherpte veiligheidsmaatregelen plaats.
  • Afronden betonwerk fundaties
    Van eind mei t/m begin juli ronden we de fundaties van de parkeergarage en het kantoordeel af. In juni wordt de begane grondvloer van het stadskantoor gelegd en gestort.
  • Start opbouw naar de eerste verdieping
    Vanaf begin juli komen de eerste betonnen delen boven de bouwschutting uit. Er worden dan prefab betonnen kolommen en betonkernen geplaatst van meer dan 5 meter hoog. Deze vormen de basis van het stadskantoor. De contouren van de gebouwen worden dan snel zichtbaar. Na de zomervakantie starten we met het bouwen van de eerste verdieping en gaan we de hoogte in.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar spuiboulevard@dordrecht.nl.

Volg de bouw via de app en projectwebsite
Met informatiebrieven zoals deze, geven wij u tijdens de bouw per kwartaal inzicht in onze werkzaamheden. Updates en nieuws over de bouw zijn ook te vinden in de app ‘Spuiboulevard’ van de Gemeente Dordrecht (te downloaden via Applestore en Google Playstore) en op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/dordthuis.

Valt u iets op of heeft u vragen?
Mail ons via dordthuis@jpvaneesteren.nl. Of kom langs op de bouwplaats. Elke dinsdag tussen 13.00 - 14.00 uur bent u ook daar welkom met vragen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 088 923 69 92 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,

J.P. van Eesteren B.V.

Raymond Wuister,
Hoofduitvoerder