Dordthuis

Spuiboulevard, Dordrecht

Informatiebrief 4: grondwerk en funderingen Dordthuis hervat


Beste meneer, mevrouw,

Op 17 januari zijn de werkzaamheden op de bouwlocatie van het Dordthuis weer hervat met aangescherpte veiligheidsmaatregelen.

Eind november 2023 werd de bouw stilgelegd
De grondwerkers die kabels en leidingen moesten omleggen op het bouwterrein, werden namelijk onwel tijdens het graven. Nadat de milieukundige begeleider van de gemeente de hulpdiensten had gealarmeerd, werd door de brandweer het giftige gas blauwzuur gemeten. Kort daarna werden op andere delen van het bouwterrein brandbare gassen gemeten. De waarnemingen zijn gemeld bij de arbeidsinspectie. Deze heeft onderzoek gedaan en in afwachting van nieuwe veiligheidsplannen de ‘grondroerende activiteiten’ (graafwerk en het boren van funderingspalen) stilgelegd. Andere activiteiten konden wel doorgaan, waaronder het realiseren van de fundatie van de derde en tevens laatste torenkraan. Er is geen gevaar voor de omgeving geweest.

Milieukundige onderzoeken wijzen op een veenlaag als oorzaak
Inmiddels hebben verschillende onderzoeken en metingen plaatsgevonden. De meest waarschijnlijke oorzaak van het onwel worden van medewerkers is de aanwezigheid van gassen die vrijkomen bij het omwoelen van grond. Het gaat vermoedelijk vooral om methaan. De herkomst van dit gas heeft waarschijnlijk een ‘natuurlijke’ oorzaak die verklaarbaar is door de samenstelling van de ondergrond. In diepere lagen is veen aanwezig. Het veen is afgesloten met een kleilaag. Doordat de funderingspalen de kleilaag doorboren komt er zuurstof bij en kunnen vluchtige stoffen uit het veen omhoog komen. Bij het grondwerk ontstaat een vermenging met lucht. De aanwezigheid van veen en de vermenging met lucht kan ook een verklaring zijn voor het blauwzuur dat is gemeten. Inmiddels zijn door de milieukundige adviseur van de gemeente en de veiligheidscoördinatoren van J.P. van Eesteren en Van Dorp, aangepaste veiligheidsplannen opgesteld. In de plannen staan de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bouwplaatsmedewerkers veilig kunnen werken. Alle aangepaste rapporten zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door de arbeidsinspectie.

Andere manier gekozen voor aanbrengen van de funderingspalen bij de Willem Dreeshof
Voor de kerstvakantie is er door de heiwerkzaamheden een verticale scheur ontstaan in het pand Willem Dreeshof. Het boren van de funderingspalen zorgde voor een grotere ondergrondse waterspanning en gronddruk waardoor een deel van het pand horizontaal is verplaatst. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gevaar is en de schade stabiel is. Dit willen we zo houden. In samenspraak met Woonbron kiezen we nu voor een aangepaste werkmethode voor het plaatsen van de funderingspalen. Er wordt eerst een gat ‘voorgeboord’ waarna de palen alsnog de grond in gaan. Hierdoor wordt vooraf de waterspanning en gronddruk weggenomen. Op deze wijze voorkomen we verdere problemen. De gemeente is nog in overleg met Woonbron hoe ze het beste de huidige cosmetische schade kunnen gaan oplossen.

Werkzaamheden in de komende periode

 • Heiwerk begin maart klaar
  Doordat er aangescherpte veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en ook nabij de woningen een aangescherpte boormethode is vereist, nemen deze werkzaamheden meer tijd in beslag dan voorzien. Dit houdt in dat het heiwerk begin maart klaar is.
 • Grondafvoer maart/april
  Tijdens het boren van de palen is de bodemvervuiling mee omhoog gekomen vanuit de diepere lagen van de bodem. Deze vervuiling moet eerst opnieuw verwijderd worden, ook wel saneren genoemd. Hiervoor wordt grond verwijderd in bijzijn van een bodemspecialist. Deze wordt na een keuring afgevoerd. Hiervoor rijden er meerdere zandwagens per dag over de Spuiboulevard.
 • Aanbrengen nieuwe schone laag grond
  Na het saneren van de vervuilde lagen wordt er weer een nieuwe schone laag aangebracht waar de bouwplaatsmedewerkers veilig kunnen werken zonder risico’s voor hun gezondheid.
 • Na het ontgraven gaan we ‘koppensnellen’
  Dit start direct na het saneren en betekent dat we de aangebrachte funderingspalen op hoogte afhakken.

Bouwkundige oplevering vertraagd
Als gevolg van het stilleggen van de bouw is de oplevering vertraagd. Enkele maanden geleden stond de oplevering gepland voor de zomervakantie van 2025. Nu is dat vermoedelijk in het najaar van 2025. Over de exacte nieuwe opleveringsdatum vindt nog overleg plaats. Heeft u meer vragen? Stuur dan een mail naar spuiboulevard@dordrecht.nl.

Volg de bouw via de app en projectwebsite
Met informatiebrieven zoals deze, geven wij u tijdens de bouw per kwartaal inzicht in onze werkzaamheden. Updates en nieuws over de bouw zijn ook te vinden in de app ‘Spuiboulevard’ van de Gemeente Dordrecht (te
downloaden via Applestore en Google Playstore) en op onze projectwebsite
www.wijbouwen.nu/dordthuis.

Valt u iets op of heeft u vragen?
Mail ons via dordthuis@jpvaneesteren.nl. Of kom langs op de bouwplaats. Elke dinsdag tussen 13.00 - 14.00 uur bent u ook daar welkom met vragen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 088 923 69 92 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

Raymond Wuister,
Hoofduitvoerder