Amstel Vista

Weesperzijde 150, Amsterdam

Informatiebrief #1


Beste meneer, mevrouw,

In juni start bouwcombinatie J.P. van Eesteren – Dura Vermeer met de realisatie van het nieuwbouwproject Amstel Vista. De bouwlocatie ligt op de hoek van mr. Treublaan en Weesperzijde. Via informatiebrieven als deze houden wij u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten.

Over project Amstel Vista
De ontwikkeling maakt onderdeel uit van de binnenstedelijke herontwikkeling van gebied Amstelstation en Amsteloever. Project Amstel Vista voorziet een 2-laagse ondergrondse parkeergarage met daarbovenop twee kantoorgebouwen en een woontoren.

Start werkzaamheden: aanbrengen damwanden
Binnen de bouwhekken van het bouwterrein wordt met damwanden een waterdichte bouwkuip gemaakt. Dit is nodig om de fundering van de parkeergarage te kunnen maken. We brengen de damwanden drukkend aan, dit is voor de omgeving de minst belastende uitvoeringswijze.

Het kan echter voorkomen dat de damwanden drukkend niet geheel op de gewenste diepte kunnen komen. Dan zijn we genoodzaakt om het laatste deel trillend aan te brengen. Dit kan voor geluids- en trillingsoverlast zorgen. De werkzaamheden starten volgens de huidige planning op maandag 3 juni en duren circa 7 werkweken. Naar verwachting zijn we hier eind juli mee klaar.

Ontgraven bouwkuip
Nadat de damwanden zijn aangebracht, kunnen we beginnen met het gefaseerd ontgraven van de bouwkuip en het verder slopen van de kelder van de oude London-toren.

Wat merkt u ervan?
Zeker in deze eerste fase van de realisatie kunt u helaas overlast ervaren, dat beseffen wij goed. Afhankelijk van onder meer de afstand tot onze werkzaamheden, kunt u tijdens het werk hinder ondervinden in de vorm van geluid en/of trillingen. Naast aanrijdende vrachtwagens, kunnen ook machines hoorbaar zijn in de omgeving. Voor de veiligheid van passanten en naaste buren is het nodig dat onze verkeersregelaars tijdens het hijsen van lange onderdelen korte verkeerstops houden.

Globale planning
Graag geven we u een globaal overzicht van onze werkzaamheden tot en met januari 2025:
juni – juli 2024: damwanden aanbrengen
juli – september 2024: sloop oude kelder London-toren
juli – augustus 2024: gefaseerd ontgraven
augustus 2024 – januari 2025: heiwerkzaamheden (*)

(* = in onze volgende omgevingsbrief zullen we deze werkzaamheden nader toelichten.)

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gebouwd. In dat geval zullen wij dit altijd overleggen met de gemeente.

Bewuste bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als  bouwers aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Volg de bouw via deze projectwebsite
Met informatiebrieven zoals deze, geven wij u tijdens de bouw per kwartaal inzicht in onze werkzaamheden. 

Zo kunt u ons bereiken
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan via amstelvista@jpvaneesteren.nl of spreek onze hoofduitvoerder Jos Alders aan. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 06 – 27 97 29 30 en na werktijd via 088 923 69 92 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
Team Amstel Vista


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Jos Alders (hoofduitvoerder)