Nieuwbouw kantoor Triodos Bank

Driebergen

Informatiebrief 2


In voorgaande informatiebrief hebben wij ons als aannemer J.P. van Eesteren aan u voorgesteld als nieuwe (tijdelijke) partij/bewoner op het Landgoed De Reehorst. Inmiddels zijn we gestart met de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe huisvesting van Triodos Bank. Graag geven wij u weer een update over onze activiteiten.

Diverse onderzoeken afgerond
De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd en afgerond:

  • Ecologisch onderzoek;
  • Explosievenonderzoek;
  • Archeologisch onderzoek.

Hieruit kwamen geen bevindingen naar voren die de bouwwerkzaamheden in de weg staan.

In de afgelopen periode zijn er bomen gekapt en verplaatst. Een groot aantal bomen en beplanting is en wordt teruggeplaatst (zie ook de toelichting verderop in deze brief). Verder zijn de bouwhekken geplaatst en zijn de bouwwegen op het landgoed aangelegd om bouwverkeer en bestemmingsverkeer zo veel als mogelijk van elkaar te scheiden. Alle logistieke randvoorwaarden voor de start van de bouw zijn nu aanwezig. Kortom; we kunnen starten met de realisatie van dit duurzame gebouw.

Wat kunt u de komende tijd verwachten?
Tussen week 13 en 17 (eind maart t/m april) komt er een heistelling op het bouwterrein te staan. De heipalen zijn uitgevoerd als zogenaamde boorpalen. Zo kunnen we de heipalen geluids- en trillingsarm plaatsen. Met deze methode beperken we de overlast op het landgoed. Het heiwerk duurt ongeveer drie weken.

Hieronder een voorbeeld van de boorlans en stelling zoals wij straks op de bouwplaats gebruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het heiwerk starten we met de keldervloer. Deze waterdichte vloer wordt op de heipalen gestort. De vloer vormt het fundament voor het maken van de gehele kelder. In mei en juni maken we de kelderwanden. Tegen die tijd lichten we dit verder aan u toe in een volgende informatiebrief.

Landschapsontwikkeling
De natuurontwikkeling aan de zijde van de A12 is in volle gang. Hiermee wordt Landgoed De Reehorst de natuurlijke verbinding tussen de twee bestaande natuurgebieden; Utrechtse Heuvelrug en Kromme Rijn.

De nieuwe poelen zijn grotendeels gegraven en er worden heuvels gemaakt. Binnenkort krijgt de grote vijver een kleilaag. Om de gewenste natuurontwikkeling zo snel mogelijk op gang te brengen, wordt nu al nieuw gewas aangeplant.

Zo kunt u ons bereiken
Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Met informatiebrieven als deze en nieuwsberichten op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/TriodosBank geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten. Op www.triodosopreehorst.nl vindt u meer achtergrondinformatie over de nieuwe huisvesting van Triodos Bank op Landgoed De Reehorst.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreekt u mij dan gerust aan. Ik ben dagelijks te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via triodosbank@jpvaneesteren.nl.

Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

 

Gerard van Mourik
Hoofduitvoerder