Verbouw en renovatie Stationspostgebouw

Den Haag

Informatiebrief Stationspostgebouw #3


Beste bewoners, ondernemers en bezoekers van de wijk Laakhaven,

De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten bij het Stationspostgebouw. Gelukkig kunnen we - ondanks de bijzondere periode waarin we momenteel leven door het coronavirus - relatief normaal door bouwen. Het is u dan ook vast niet ontgaan dat er grote sparingen in de gevel zijn verschenen aan de Waldorpstraat. En dat er langs de Rijswijkseweg en aan de spoorzijde een steiger wordt opgebouwd. De renovatie van de gevel is namelijk opgestart.

Steiger aan de Rijswijkseweg
In week 28 zijn we gestart met het opbouwen van de steiger aan de Rijswijkseweg, in verband met de nodige werkzaamheden aan de gevel. Vanaf week 37 worden via de steigers de nieuwe kozijnen geplaatst. De steiger is op straatniveau afgetimmerd en voorzien van een vangschot om de veiligheid voor de omgeving te garanderen. Naar verwachting blijft deze steiger staan tot begin 2021.

Bouwterrein
Op het bouwterrein zijn, aan de spoorzijde van het gebouw, vijf oude gasolietanks uit de grond verwijderd en is de grond gesaneerd. Vanaf week 35 wordt er van deze zijde ongeveer 2500 m3 grond afgevoerd, zodat de gevel van de begane grond vrijkomt. Later worden hier raampartijen geplaatst voor de toekomstige bedrijsrestaurant.

Sloopwerkzaamheden
De afgelopen periode is er veel gebeurd. De firma Vissers Sloopwerken heeft werkzaamheden uitgevoerd op het dak voor de nieuwe installatieruimte. In week 33 is Vissers begonnen met het openen van de daklichten en het maken van sparingen voor nieuwe daklichten in het bouwdeel aan de Rijswijkseweg. Het zware sloopwerk is nu achter de rug en het resterende sloopwerk wordt voornamelijk met de hand uitgevoerd, zodat geluidsoverlast beperkt blijft.

Nieuwe verdiepingen
Inmiddels is binnen  het beton van twee van de vier nieuwe verdiepingen gestort; de 2e en 4e verdieping. De staalconstructie van de 6e verdieping is nagenoeg klaar, dus binnenkort kan ook daar beton worden gestort.

Installaties
In het gebouwdeel aan de Rijswijkseweg is installateur Unica nagenoeg klaar met het plaatsen van het nodige installatiewerk. Op de bovenste verdiepingen zijn de klimaatplafonds reeds gemonteerd. Unica vervolgt de installatiewerkzaamheden in het bouwdeel aan de Waldorpstraat.

Aangezien het gebouw ook wordt verduurzaamd, zijn we in week 34 gestart met het boren van warmte- en koudebronnen aan de zijde Waldorpstraat. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus wordt hiervoor geheid. De boorwerkzaamheden duren tot week 38. Daarna worden de bronnen nog tot week 42 ontwikkeld en gespoeld.

Bouwinformatiewebsite en informatiebrieven
Voor up-to-date informatie over dit project kunt u terecht op onze website https://www.wijbouwen.nu/stationspostgebouw. Hier informeren wij u met informatiebrieven over de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

Zo kunt u ons bereiken
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons via spg@jpvaneesteren.nl. Of spreek onze hoofduitvoerder René de Jonge aan, hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats.

Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
SPG VOF (Bouwcombinatie J.P. van Eesteren - BESIX)