Verbouw en renovatie Stationspostgebouw

Den Haag

Informatiebrief Stationspostgebouw #1


Beste bewoners, ondernemers en bezoekers van de wijk Laakhaven,

Het is u waarschijnlijk al wel opgevallen dat er de voorbije maanden in het Stationspostgebouw behoorlijk wat activiteit gaande is. De firma Vissers Sloopwerken heeft namelijk in opdracht van ontwikkelaar L.I.F.E. makes SENS reeds veel voorbereidend sloopwerk verricht, zodat wij begin dit jaar als bouwcombinatie J.P. van Eesteren - BESIX kunnen starten met de renovatie van dit prachtige gebouw.

De bouwcombinatie J.P. van Eesteren - BESIX transformeert samen met nevenaannemer Unica het rijksmonument PTT Postgebouw in een hedendaags kantoor voor PostNL en Fosbury & Sons. Met de terugkeer van PostNL naar het centrum van Den Haag en de komst van Fosbury & Sons als co-working place, wordt een belangrijke stap gezet in de stedenbouwkundige ontwikkeling van het HS Kwartier naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied.

Onze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2021 afgerond. Daarna start PostNL met haar afbouwwerkzaamheden en inhuizing.

Met informatiebrieven als deze, houden wij u tijdens de bouw regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden en belangrijke ontwikkelingen. Maar, u kunt ze ook volgen op onze bouwinformatiewebsite: https://www.wijbouwen.nu/stationspostgebouw

Wat wordt er gebouwd?

 • Renovatie van in totaal circa 30.000 m² Bruto Vloer Oppervlakte (BVO), verdeeld over 9 verdiepingen.
 • Een groot verbindend atrium over 8 verdiepingen.
 • 4 volledige nieuwe verdiepingen in staalplaatbetonvloeren.
 • 7 nieuwe liften.
 • Volledig nieuwe dakbedekkingen en lichtstraten.
 • Gevelrenovatie met nieuwe gevelkozijnen en reinigen van bestaand gevelmetselwerk.
 • Ondergrondse fietsenstalling voor 300 fietsen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De originele architectuur van het Rijksmonument wordt zo veel mogelijk behouden, en tevens binnen aangepast naar een modern leefbare kantooromgeving.


De planning

Aanpassingen infrastructuur:

 • Aan de Waldorpstraat wordt het terrein van het Stationspostgebouw helemaal omsloten met bouwhekken in januari. De publieke parking voor het gebouw wordt zo afgesloten en wordt gebruikt als deel van het bouwterrein. De voormalige inrit van de publieke parking wordt de inrit van dit bouwterrein.
 • Aan de Waldorpstraat wordt er een extra uitrit gemaakt tussen het Stationspostgebouw en The Globe in, welke er voor zorgt dat de buren van The Globe bereikbaar blijven, en het bouwverkeer met zo min mogelijke overlast het terrein vlot kan verlaten via de Waldorpstraat.
 • Aan de Rijswijkseweg zal in maart/april gestart worden met de opbouw van een gevelsteiger ten behoeve van de gevelrenovatie. In overleg met de Gemeente Den haag zijn de voorbereidingen hiervoor reeds in volle gang. Wij zullen u hierover in een later stadium verder informeren.

Met deze infrastructurele aanpassingen in samenspraak met de Gemeente Den Haag creëren we voldoende werkruimte om het project veilig en beheersbaar te realiseren op deze drukke binnenstedelijke locatie.

Bouwwerkzaamheden in januari/februari (prognose)

 • In januari zijn wij gestart met het voorbereiden en inrichten van het bouwterrein. Er worden bouwhekken en poorten geplaatst aan de Waldorpstraat tot aan het trottoir, zodat het bouwterrein afgeschermd is van het openbaar gebied.
 • De bouwkeet wordt ingericht en gebruikt op de 4de verdieping van de naastgelegen gebouw Globe.
 • De traforuimte aan de zijde van het spoor wordt afgekoppeld.
 • Proefvlakken gevelrenovatie worden geplaatst.
 • Begin februari wordt een deel van de steiger geplaatst aan de zijde van het spoor op eigen bouwterrein.
 • De sloopwerken in het gebouw gaan verder.
 • Start van de installatiewerken.

Wat betekent dit voor u als buur?

Wij realiseren ons dat de bouwactiviteiten overlast kunnen geven, maar we doen onze uiterste best om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen om uw begrip om dit mooie stukje stad te kunnen realiseren.

De werkzaamheden op het project mogen conform de bouwvergunning op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur plaatsvinden. Gedurende deze tijden wordt er geluid gemaakt en wordt de bouwplaats verlicht, indien nodig. Het kan voorkomen dat wij buiten deze werktijden door moeten werken, maar dit proberen we tot een minimum te beperken.

Bouwinformatiewebsite en informatiebrieven

Voor up-to-date informatie over de bouw van dit project kunt u terecht op onze bouwinformatiesite https://www.wijbouwen.nu/stationspostgebouw. Verder informeren wij u vanaf nu ook met informatiebrieven over de voortgang van de bouwwerkzaamheden.

Zo kunt u ons bereiken

Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons via spg@jpvaneesteren.nl. Of spreek onze hoofduitvoerder René de Jonge aan, hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).


Met vriendelijke groet,
SPG VOF (Bouwcombinatie J.P. van Eesteren - BESIX)