Het Stadshof

Den Haag

Informatiebrief #5: Update Stadshof


Geachte heer/mevrouw,

In deze vijfde informatiebrief geven we u graag een update over onze werkzaamheden en planning van ‘Het Stadshof’. De gevels van het gebouw zijn inmiddels goed zichtbaar. De kraan is verwijderd, de steigers zijn afgebroken, en binnen wordt er hard aan de afbouw van de woningen gewerkt. De laatste fase van het project is aangebroken, en de oplevering in september nadert snel.

Onze planning voor de komende periode

  • Deze zomer voeren we voornamelijk afbouwwerkzaamheden uit. Denk hierbij aan het afwerken van de binnenwanden, vloeren en plafonds.
  • Daarnaast worden de laatste gevel- en dakwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanbrengen van dakbedekking.
  • In de binnentuin worden trappen geplaatst.

Bovenstaande werkzaamheden worden door J.P. van Eesteren uitgevoerd.

Daarnaast werkt er een andere aannemer in opdracht van de netbeheerder aan de energie-aansluitingen die vanuit de straat het gebouw worden ingevoerd.

Plaatsing trappen binnentuin
Op maandag 22 augustus a.s. worden de trappen voor de binnentuin geplaatst. Voor het hijsen van deze trappen gebruiken we een grotemobiele kraan. Deze wordt op de openbare weg aan het einde van de Gedempte Gracht, vlakbij het Spui, opgesteld. Voor uw en onze veiligheid is het noodzakelijk om de weg af te sluiten tijdens deze werkzaamheden.

Wegafsluiting en omleiding
Er is een verkeersplan opgesteld waarin omleidingsroutes staan aangegeven, deze zijn hetzelfde als onlangs bij het afbreken van de torenkraan. De parkeergarage aan de Markthof en de ingang van de expeditie tegenover de Markthof blijven bereikbaar. Om alles in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag 07.00 tot 16.00 uur zijn. Ook tijdens de vakantieperiode wordt er doorgewerkt op onze bouwplaats.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Bouwinformatiesite en informatiebrieven
Gedurende de bouw geven we u met informatiebrieven zoals deze, inzicht in de activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/hetstadshof.

Hoe kunt u ons bereiken?
Gedurende de bouwwerkzaamheden doen wij uiteraard ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Buiten de door ons aangeven werktijden zou u in ieder geval geheel geen hinder mogen ondervinden. Mocht dit toch het geval zijn of valt u iets anders op? Neem dan contact op met onze uitvoerder Jermain Slijkhuis via telefoonnummer 088 823 0100 (bereikbaar tussen 08.00 – 16.00 uur). Op deze manier kunnen wij direct maatregelen treffen.

Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

Fred Mosselman
projectleider