Het Stadshof

Den Haag

Informatiebrief #4: demontage torenkraan


Geachte heer/mevrouw,

In deze vierde informatiebrief geven we u graag een update over onze werkzaamheden en planning voor de nieuwbouw van ‘Het Stadshof’. In deze brief informeren we u over de demontage van de torenkraan.

De contouren van het gebouw zijn inmiddels goed zichtbaar. Vanuit de tuin van de Grote Kerk is te zien dat het metselwerk op hoogte is. De daken zijn gelegd waardoor we nu richting het laatste deel van het project gaan.

Onze planning voor de komende maanden
• Tot eind mei zijn we bezig met het afwerken van de daken en gevels;
• Op 22 april demonteren we de torenkraan;
• Tot en met de zomer van 2022 voeren we afbouwwerkzaamheden uit. Denk hierbij aan het afwerken van de binnenwanden, vloeren en plafonds.

Demontage torenkraan
Op vrijdag 22 april a.s. wordt de torenkraan gedemonteerd. Voor deze werkzaamheden hebben wij een werkplan geschreven en deze is goedgekeurd door Gemeente Den Haag. Voor de demontage gebruiken we een grote mobiele kraan. Deze wordt op de openbare weg aan het einde van de Gedempte Gracht, vlakbij het Spui, opgesteld. Met de mobiele kraan worden grote delen van de torenkraan afgehaald, die vervolgens in de straat verder worden gedemonteerd en afgevoerd.

Wegafsluiting en omleiding
Voor uw en onze veiligheid is het noodzakelijk om op 22 april de weg af te sluiten. Hiervoor hebben we een verkeersplan opgesteld waarin omleidingsroutes staan aangegeven, zie de afbeeldingen hieronder. De parkeergarage aan de Markthof en de ingang van de expeditie tegenover de Markthof blijven bereikbaar. Om alles in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.


Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag 07.00 tot 16.00 uur zijn.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Bouwinformatiesite en informatiebrieven
Gedurende de bouw geven we u met informatiebrieven zoals deze, inzicht in de activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/hetstadshof.

Hoe kunt u ons bereiken?
Gedurende de bouwwerkzaamheden doen wij uiteraard ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Buiten de door ons aangeven werktijden zou u in ieder geval geheel geen hinder mogen ondervinden. Mocht dit toch het geval zijn of valt u iets anders op? Neem dan contact op met onze uitvoerder Jermain Slijkhuis via telefoonnummer 088 823 0100 (bereikbaar tussen 08.00 – 16.00 uur). Op deze manier kunnen wij direct maatregelen treffen.
Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

Fred Mosselman
projectleider