Het Stadshof

Den Haag

Informatiebrief Het Stadshof #2


Geachte heer/mevrouw, 

Eind augustus 2020 startte J.P. van Eesteren in opdracht van Sistra met de nieuwbouw van ‘Het Stadshof’. De bouwlocatie ligt op de hoek van de Gedempte Gracht en het Spui. In deze tweede informatiebrief geven we u graag een update over onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten. 

Over het Stadshof 
We bouwen 5 nieuwe panden met een traditionele uitstraling. Op de begane grond krijgen deze panden een commerciële plint met daarboven 12 appartementen. Aan de tuin van De Nieuwe Kerk aan de achterzijde, bouwen we een appartementencomplex met 7 woningen. Op het verhoogde maaiveld komt een groene binnentuin. De oplevering staat gepland voor medio 2022. 

Wat zijn we aan het doen?
De 5 bestaande panden zijn gesloopt. Aansluitend heeft hierop de grondsanering plaats gevonden. Door archeologisch onderzoek is er vervolgens enige vertraging in de planning ontstaan. Inmiddels zijn de heipalen aangebracht. Hieronder ziet u de planning voor het komende half jaar.   

Planning werkzaamheden 2021 
• Aanleggen fundering in juli.
• Plaatsen torenkraan in de week van 12 juli. 
• Bouwvakantie van 31 juli t/m 22 augustus: geen werkzaamheden. 
• September tot einde dit jaar: start leggen begane grond vloer en opbouwende werkzaamheden tot en met het dak.

Rondom de bouwplaats
Tijdens de bouwwerkzaamheden zorgen wij dat de wegen naast de bouwlocatie goed toegankelijk blijven. Ons bouwterrein wordt voor uw en onze veiligheid rondom afgeschermd met bouwhekken en een schutting die is voorzien van schuifpoorten.  

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag 07.00 tot 16.00 uur zijn. 

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als  bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat. 

Bouwinformatiesite en informatiebrieven 
Gedurende de bouw geven we u met informatiebrieven zoals deze, inzicht in de activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/hetstadshof

Hoe kunt u ons bereiken? 
Gedurende de bouwwerkzaamheden doen wij uiteraard ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Buiten de door ons aangeven werktijden zou u in ieder geval geheel geen hinder mogen ondervinden. Mocht dit toch het geval zijn of valt u iets anders op? Neem dan contact op met onze uitvoerder Jermain Slijkhuis via telefoonnummer 088 823 0100 (bereikbaar tussen 08:00 - 16:00 uur). Op deze manier kunnen wij direct maatregelen treffen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct). 
 

Met vriendelijke groet, 
J.P. van Eesteren B.V. 

Fred Mosselman 
projectleider