Het Stadshof

Den Haag

Informatiebrief Het Stadshof #1


Geachte heer/mevrouw,

Eind augustus start J.P. van Eesteren in opdracht van de Levi Lassen Groep met de nieuwbouw van ‘Het Stadshof’. De bouwlocatie ligt op de hoek van de Gedempte Gracht en het Spui. De komende 1,5 jaar zijn wij als bouwers te gast in uw buurt. Via informatiebrieven als deze houden wij u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten.

Wat gaan we doen?
Voorafgaand aan de bouw worden er 5 bestaande panden gesloopt. Aansluitend hierop vindt er een grondsanering plaats. Daarna starten we met de bouw van 5 nieuwe panden met een traditionele uitstraling. Op de begane grond krijgen deze panden een commerciële plint met daarboven 12 appartementen. Aan de tuin van De Nieuwe Kerk aan de achterzijde, bouwen we een appartementencomplex met 7 woningen. Op het verhoogde maaiveld komt een groene binnentuin. Ontwerp voor Het Stadshof is gemaakt door Bureau MvdS Management en Architectuur uit Amsterdam. De oplevering staat gepland voor eind 2021.

Planning eerste fase

  • Eind augustus 2020: inrichten bouwterrein, waaronder het plaatsen van bouwhekken en een schutting.
  • September 2020: start sloopwerkzaamheden van de oude panden aan de Gedempte Gracht.
  • November 2020: grondsanering en de locatie bouwrijp maken.
  • Januari 2021: heiwerkzaamheden. We passen hierbij in de grond gevormde palen toe. Deze werkwijze geeft minder geluid en trillingen dan heien met traditionele palen.

Rondom de bouwplaats 
Tijdens de bouwwerkzaamheden zorgen wij dat de wegen naast de bouwlocatie goed toegankelijk blijven. Ons bouwterrein wordt voor uw en onze veiligheid rondom afgeschermd met bouwhekken en een schutting die is voorzien van schuifpoorten.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag 07.00 tot 16.00 uur zijn.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Bouwinformatiesite en informatiebrieven
Gedurende de bouw geven we u met informatiebrieven zoals deze, inzicht in de activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite www.wijbouwen.nu/hetstadshof.

Hoe kunt u ons bereiken?
Gedurende de bouwwerkzaamheden doen wij uiteraard ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Buiten de door ons aangeven werktijden zou u in ieder geval geheel geen hinder mogen ondervinden. Mocht dit toch het geval zijn of valt u iets anders op? Neem dan contact op met onze uitvoerder Jermain Slijkhuis via telefoonnummer 088 823 0100 (bereikbaar tussen 08:00 - 16:00 uur). Op deze manier kunnen wij direct maatregelen treffen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

Fred Mosselman
projectleider


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Jermain Slijkhuis

Andere berichten