RottaNova

Rotterdam

Informatiebrief: start bouw RottaNova


Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het nieuwbouwproject RottaNova (de bouwlocatie naast de Markthal). Inmiddels zijn alle procedures voor het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunningen doorlopen en onherroepelijk. Het bouwteam start dit najaar met de bouw. Daarvoor starten al een aantal voorbereidende werkzaamheden. Het complex krijgt straks 259 huur- en koopwoningen en een plint met horeca, retail, creatieve bedrijfsruimten en een publieke fietsenstalling. In deze brief leest u meer over de start van de bouw en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst.

Bestemmingsplan

In juni 2023 heeft de Raad van State ons laten weten dat de beroepen tegen het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunningen zijn ingetrokken. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de bijbehorende vergunningen nu onherroepelijk zijn geworden.

Bouwteam

Inmiddels heeft NEOO, de (gedelegeerd) ontwikkelaar van RottaNova, ook afspraken gemaakt met de aannemers die het gebouw gaan bouwen: J.P. van Eesteren en Dura Vermeer. Voor dit project hebben J.P. van Eesteren en Dura Vermeer zich verenigd in de bouwcombinatie ‘D2RB’ (De 2 Rotterdamse Bouwers).

Uitnodiging inloopbijeenkomst start bouw

Datum: maandag 11 september 2023
Tijdstip: 17.00 – 20.00 uur
Locatie: Foyer Bibliotheektheater, Hoogstraat 110 Rotterdam
let op: de ingang van het Bibliotheektheater vindt u links aan de Hoogstraatzijde

U kunt op deze avond tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen op een voor u geschikt moment.

Start van de werkzaamheden

Op 16 augustus wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden zoals het plaatsen van bouwhekken en het verwijderen van straatmeubilair en bestrating. Aansluitend wordt het archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek start rond begin november en wordt uitgevoerd door BOOR, de archeologische dienst van de Gemeente Rotterdam. Omdat Rotterdam op deze plek (rond het jaar 1270) is ontstaan, is ook bij de bouw van de Markthal al veel onderzoek gedaan. De resultaten daarvan zijn te zien op de Tijdtrap in de Markthal. Op de locatie van RottaNova wordt onder andere onderzoek gedaan naar de diverse sluizen die hier vroeger zijn aangebracht. Tijdens de bijeenkomst op 11 september zijn ook archeologen aanwezig om u hier meer over te vertellen. In dezelfde periode als het archeologisch onderzoek, wordt ook de grond gesaneerd.

Voor het onderzoek en de grondsanering is een waterdichte bouwkuip nodig. Daarom worden vanaf 23 oktober 2023 damwanden aangebracht, het aanbrengen van de damwanden in de grond zal ongeveer 6 weken duren. U kunt hiervan wat geluids- en trillingsoverlast ervaren.

Fundering

Het aanbrengen van de palen voor de fundering van het gebouw volgt wat later in de tijd. Om de geluidsoverlast te beperken, worden deze palen niet geheid, maar via een andere methode aangebracht. Er wordt namelijk een koker in de grond geboord, waar beton in wordt gestort. Zodra het beton is uitgehard wordt de koker weer verwijderd en blijft de betonpaal achter in de grond.

Duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden nemen (in totaal) ongeveer 4 jaar in beslag. In het najaar van 2027 worden de woningen en het nieuwe gebouw naar verwachting opgeleverd. De gebruikelijke werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur.

Volg de bouw via de app en projectwebsite

Vanaf nu ontvangt u geen informatie meer vanuit gemeente Rotterdam, maar zullen de bouwers u informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Zij sturen direct omwonenden een aantal keer per jaar informatiebrieven over de werkzaamheden. Updates over de bouw vindt u ook op de website www.wijbouwen.nu/rottanova. Verder komt binnenkort de ‘RottaNova bouwapp’ beschikbaar via de Apple App Store en Google Playstore, daarmee wordt het nog makkelijker om de bouw te volgen.

Heeft u vragen over de bouw of het gebouw?

Stuur dan een e-mail aan rottanova@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten is het D2RB bouwteam dag en nacht bereikbaar via telefoonnummer 088-923 69 92. Binnenkort gaat ook www.rottanova.nl online, met alle informatie over de toekomstige woningen en het gebouw.

Heeft u een vraag voor de gemeente?

Heeft u een vraag over de informatieavond, het bestemmingsplan of over de buitenruimte? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam van de gemeente door een e-mail te sturen aan rottanova@rotterdam.nl. Kijk voor meer informatie ook op www.rotterdam.nl/rottanova.

Wij hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op 11 september!

Met vriendelijke groet,
mede namens Van Herk Groep, NEOO en D2RB,

Anne-Marie Klaassen
Projectmanager
Gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Martin Frickus