Nieuwbouwproject Octagon

Leiden

Update Octagon: Ontgraven grond en verwijderen kelderwanden


Momenteel zijn we bezig met het boren van de warmte- en koude bronnen. De boorstelling, zie foto, boort gaten van 130 meter diep, in deze gaten plaatsen we uiteindelijk onze warmte- en koude bronnen.

Aanbrengen peilbuizen en ontgraven grond
Verder zijn we bezig met het schroeven van de laatste LeKa-palen, de verwachting is dat de werkzaamheden deze week afgerond worden. Volgende week gaan we starten met het aanbrengen van peilbuizen in de omgeving, dit doen we om het grondwater te monitoren. Dit is een buis van een paar meter lang die in de bodem wordt geplaatst. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo kan er gemeten worden wat de kwaliteit en de stand van het grondwater is.

In week 48 starten we met het ontgraven van de grond ter hoogte van het pand Eigenzorg. Aansluitend zagen we de kelderwanden van het voormalig ABN AMRO pand af, waarna deze verwijderd worden. Het afzagen van de kelderwanden kan wat geluidsoverlast veroorzaken.