Nieuwbouwproject Octagon

Leiden

Update Octagon: Lopende werkzaamheden


We zijn in september gestart met het aanbrengen van de boorpalen, deze werkzaamheden vorderen gestaag en volgens planning. Op dit moment worden er gemiddeld 5 a 6 palen per dag aangebracht.

Vanaf 29 september zijn we ook gestart met de voorbereiding voor het aanbrengen van de palen in de bestaande kelder van het voormalige ABN AMRO pand. Hierbij worden stalen buizen op de keldervloer gemonteerd waardoor na het weghalen van de keldervloer de palen worden aangebracht.

Verwijderen restanten fundering en start grondwerkzaamheden
Verder zijn we bezig met het verwijderen van de restanten van de fundering van het voormalige ABN AMRO pand tegen de naastgelegen bebouwing (Eigenzorg). Aansluitend plaatsen wij de schutting ter hoogte van de Stationsweg.

Vanaf week 41 starten we met het opbouwen van ons ketenpark op perceel K5. In deze keten huisvesten wij ons gedurende het project. 

De komende periode beginnen we met de grondwerkzaamheden voor de fundering.