Nieuwbouwproject Octagon

Leiden

Informatiebrief #6 Octagon: update bouw Octagon


Beste ondernemers en bewoners,

In deze zesde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u betekent.

Uitgevoerde werkzaamheden

  • De grond- en funderingswerkzaamheden zijn afgerond;
  • Het betonnen casco van het hotel tot en met de tweede verdiepingsvloer is gereed;
  • We zijn gestart met het betonwerk van de Westtoren en met het lijmwerk van de eerste kalkzandsteen binnenwanden en installaties in de parkeergarage;
  • De houtskeletbouwelementen worden nu geprefabriceerd in de fabriek;
  • We zijn gestart met de gevel vlakbij het gebouw van Eigenzorg.

Werkzaamheden en planning in de komende periode

  • Afronden betonwerk van het hotel;
  • Start betonwerk van de Oosttoren;
  • Start bevoorrading binnenwanden van de Westtoren;
  • Vanaf eind oktober starten we met de montage van de eerste geprefabriceerde houtskeletbouw gevelelementen.

Werkzaamheden Vattenfall op en bij het bouwterrein
Vanaf 31 oktober vernieuwt/brengt Vattenfall het leidingwerk voor de stadsverwarming aan. Dit duurt ongeveer 2 weken. De stadsverwarmingsleidingen liggen vrij diep in de grond. Hierdoor wordt bronbemaling toegepast en wordt het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd om de werkzaamheden beter uit te kunnen voeren. Van deze werkzaamheden, die door Vattenfall worden uitgevoerd, kunt u enige overlast ervaren.

De bewoners van de huizen die direct aan de bouwplaats grenzen krijgen nog een aparte brief over bovenstaande werkzaamheden.

Meer informatie, vragen en klachten
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Check dan regelmatig onze projectwebsite https://www.wijbouwen.nu/octagon.

Ontvangt u de informatiebrieven graag per e-mail? Dan kunt u zich aanmelden via octagon@jpvaneesteren.nl.

Contactpersoon voor de buurt
Valt u iets op, heeft u vragen of ideeën die u met ons wilt delen? Neem dan contact op met onze hoofduitvoerder Martijn de Wit via octagon@jpvaneesteren.nl. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats.  

Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 – 824 34 73 (TBI Direct).


Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V. Team Octagon


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Martijn Graveland

Andere berichten

Informatiebrief #9 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze negende informatiebrief...

Informatiebrief #8 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze achtste informatiebrief...

Informatiebrief #7 Octagon: Fijne dagen!

Beste ondernemers en bewoners, In deze zevende informatiebrief...

Uitloop werkzaamheden Vattenfall

Namens  In november 2022 werkt Vattenfall in Leiden aan de...

Informatiebrief #5 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze vijfde informatiebrief...

Informatiebrief #4 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze vierde informatiebrief...

Update Octagon: vlinderen en damwanden

Door middel van deze update willen we u op de hoogte stellen van de...

Informatiebrief #3 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze derde informatiebrief...

Update Octagon: beton- en vlechtwerk fundering

We zijn momenteel alweer ruim twee weken onderweg na van onze...

Informatiebrief #2 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, De afgelopen maanden is er veel...

Update Octagon: Betonstort bestaande kelder en fijne feestdagen

We zijn gestart met het ontgraven van de bestaande kelder van...

Update Octagon: Ontgraven grond en verwijderen kelderwanden

Momenteel zijn we bezig met het boren van de warmte- en koude bronnen....

Update Octagon: Start boren warmte- en koude bronnen

In september zijn we gestart met het heiwerk, deze werkzaamheden zijn...

Update Octagon: Opbouwen keet en plaatsen toegangspoorten

In september zijn we begonnen met het aanbrengen van de boorpalen,...

Update Octagon: Lopende werkzaamheden

We zijn in september gestart met het aanbrengen van de boorpalen, deze...

Update Octagon: Inrichten bouwterrein en start werkzaamheden

Afgelopen dinsdag 14 september zijn we begonnen met het aanbrengen van...

Informatiebrief #1 Start bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, Zoals u waarschijnlijk al heeft...