Nieuwbouwproject Octagon

Leiden

Informatiebrief #2 Octagon: update bouw Octagon


Beste ondernemers en bewoners,

De afgelopen maanden is er veel gebeurd en hebben wij verschillende werkzaamheden verricht. In deze tweede informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Uitgevoerde werkzaamheden in de afgelopen periode

 • Inrichting van het bouwterrein.
 • Rioleringswerkzaamheden aan het gemeenteriool.
 • Aanbrengen tijdelijke damwanden.
 • Heiwerkzaamheden afgerond.
 • Restant sloopwerk voormalig pand ABN AMRO Bank afgerond.
 • Installeren bemaling en plaatsen peilbuizen, dit is een buis van een paar meter lang die in de bodem wordt geplaatst. Door een filter kan het grondwater in de buis lopen. Zo kan er gemeten worden wat de kwaliteit en de stand van het grondwater is.
 • Monitoring grondwaterpeil en trillingen.
 • Start grondwerkzaamheden.
 • Boren warmte- en koudebronnen.

Foto’s van de afgelopen weken
Een foto zegt meer dan duizend woorden, hieronder daarom enkele foto’s van de afgelopen periode.
 
De houten bouwschutting, een ontwerp van gemeente Leiden en Synchroon.

 
Boorstelling voor het boren van gaten in de bestaande keldervloer van het voormalig ABN AMRO gebouw. Ook de stalen buizen op de bestaande keldervloer zijn in beeld. Na het verwijderen van de bestaande keldervloer zijn de LeKa-funderingspalen aangebracht.

 
De boorstelling in actie tijdens het boren van de warmte- en koude bronnen. Deze zijn geplaatst tot een diepte van ongeveer 130 meter. Op de rechterfoto is de bouwkeet van J.P. van Eesteren naast het gebouw Lorentz te zien.

Tijdens de kerstvakantie geen bouwactiviteiten
Vanaf vrijdag 24 december tot maandag 10 januari zijn wij gesloten en genieten we van de kerstvakantie.

Werkzaamheden en planning eerste kwartaal 2022

 • Direct na de kerstvakantie gaan we verder met de grondwerkzaamheden.
 • Vanaf januari starten we met het betonwerk van de fundering: het aanbrengen van poeren en balken en het realiseren van een parkeerkelder.
 • We gaan de funderingspalen ‘koppensnellen’, dit betekent dat de palen op de juiste hoogte worden ‘afgehakt’. Hier starten we begin januari mee.
 • Eind februari/begin maart wordt de torenkraan opgebouwd met behulp van een grote mobiele kraan.
 • Halverwege maart: Verwijderen tijdelijke damwanden.
 • Halverwege maart: Stort van de betonnen keldervloer. Na het storten en voor deze uithardt, wordt de keldervloer glad en vlak gemaakt, dit heet vlinderen. Met een vlindermachine schuren we de vloer en zorgen uiteindelijk voor een harde toplaag die zeer slijtvast is. Het is een activiteit die pas kan starten, nadat de volledige betonvloer is gestort. Vlinderen moet gebeuren op een specifiek moment tijdens het uithardingsproces van het beton en daarbij is de buitentemperatuur ook van invloed. Tijdens dit proces moeten we doorwerken totdat het klaar is, vaak tot laat in de avond. Het vlinderen gaat gepaard met een brommend geluid. Wij informeren u tegen die tijd meer over de exacte data.

Meer bouwtransporten
In het nieuwe jaar vinden er meer bouwtransporten plaats. We zetten dan een portier/verkeersbegeleider in om de transporten van en naar de bouwplaats in goede banen te leiden.

Meer informatie, vragen en klachten
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Check dan regelmatig onze projectwebsite https://www.wijbouwen.nu/octagon.

Ontvangt u de informatiebrieven graag per e-mail? Dan kunt u zich aanmelden via octagon@jpvaneesteren.nl.

Contactpersoon voor de buurt
Valt u iets op, heeft u vragen of ideeën die u met ons wilt delen? Neem dan contact op met onze hoofduitvoerder Martijn de Wit via octagon@jpvaneesteren.nl. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats.  

Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 – 824 34 73 (TBI Direct).

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een mooi 2022!

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.
Team Octagon


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Martijn Graveland

Andere berichten

Informatiebrief #9 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze negende informatiebrief...

Informatiebrief #8 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze achtste informatiebrief...

Informatiebrief #7 Octagon: Fijne dagen!

Beste ondernemers en bewoners, In deze zevende informatiebrief...

Uitloop werkzaamheden Vattenfall

Namens  In november 2022 werkt Vattenfall in Leiden aan de...

Informatiebrief #6 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze zesde informatiebrief...

Informatiebrief #5 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze vijfde informatiebrief...

Informatiebrief #4 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze vierde informatiebrief...

Update Octagon: vlinderen en damwanden

Door middel van deze update willen we u op de hoogte stellen van de...

Informatiebrief #3 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze derde informatiebrief...

Update Octagon: beton- en vlechtwerk fundering

We zijn momenteel alweer ruim twee weken onderweg na van onze...

Update Octagon: Betonstort bestaande kelder en fijne feestdagen

We zijn gestart met het ontgraven van de bestaande kelder van...

Update Octagon: Ontgraven grond en verwijderen kelderwanden

Momenteel zijn we bezig met het boren van de warmte- en koude bronnen....

Update Octagon: Start boren warmte- en koude bronnen

In september zijn we gestart met het heiwerk, deze werkzaamheden zijn...

Update Octagon: Opbouwen keet en plaatsen toegangspoorten

In september zijn we begonnen met het aanbrengen van de boorpalen,...

Update Octagon: Lopende werkzaamheden

We zijn in september gestart met het aanbrengen van de boorpalen, deze...

Update Octagon: Inrichten bouwterrein en start werkzaamheden

Afgelopen dinsdag 14 september zijn we begonnen met het aanbrengen van...

Informatiebrief #1 Start bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, Zoals u waarschijnlijk al heeft...