Nieuwbouwproject Octagon

Leiden

Projectinformatie

J.P. van Eesteren realiseert in opdracht van SYNCHROON het nieuwbouwproject Octagon. Gedurende de bouw houden wij u via deze webpagina op de hoogte van onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten. In de directe omgeving van de bouwplaats verspreiden wij met regelmaat huis-aan-huis informatiebrieven, die we ook op deze site publiceren.

Over project Octagon
Octagon Leiden wordt gerealiseerd op de plek van het oude kantoor van de ABN Amro aan de Stationsweg te Leiden. Octagon Leiden vormt daarmee een onderdeel van de totale metamorfose van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied waar wonen, werken, winkelen, reizen en verblijven op een prettige manier samenkomen.

Het doel van het nieuwe stationsgebied is om ook de historische binnenstad en het moderne Bio Science Park beter met elkaar te verbinden. Daarmee wordt het een gebied “waar gisteren morgen ontmoet”.

De “plint” van het gebouw biedt ruimte aan een aantal commerciële ruimten, een hotel met circa 125 kamers en een parkeergarage. Boven deze plint worden twee woontorens met koopappartementen gerealiseerd: Toren A (de Westtoren) met 23 koopappartementen en Toren B (de Oosttoren) met 56 koopappartementen.

Appartementen en bedrijfsruimten
De (woon)appartementen zijn verkocht. De bedrijfsruimten binnen Octagon zijn nu in verhuur. Meer weten over de bedrijfsruimten? Kijk dan op https://www.octagonleiden.nl/ voor het actuele aanbod appartementen en bedrijfsruimten.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Zo kunt u ons bereiken
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan via octagon@jpvaneesteren.nl of spreek onze hoofduitvoerder Martijn Graveland aan. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088 – 923 69 92 (TBI Direct).

Bekijk ook

Uw contactpersoon

Martijn Graveland

Updates

Informatiebrief #9 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze negende informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Informatiebrief #8 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze achtste informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Informatiebrief #7 Octagon: Fijne dagen!

Beste ondernemers en bewoners, In deze zevende informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Uitloop werkzaamheden Vattenfall

Namens  In november 2022 werkt Vattenfall in Leiden aan de aanleg van een warmtenet voor het project Octagon. Het gaat om ondergrondse buisleidingen die zorgen voor milieuvriendelijke...

Informatiebrief #6 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze zesde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Informatiebrief #5 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze vijfde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Informatiebrief #4 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze vierde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Update Octagon: vlinderen en damwanden

Door middel van deze update willen we u op de hoogte stellen van de lopende werkzaamheden en de werkzaamheden waar we op korte termijn mee gaan starten. Torenkraan opgebouwd Na twee drukke...

Informatiebrief #3 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, In deze derde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er de komende periode plaats vinden en wat dit voor u...

Update Octagon: beton- en vlechtwerk fundering

We zijn momenteel alweer ruim twee weken onderweg na van onze kerstvakantie te hebben genoten. De werkzaamheden op de bouwplaats zijn weer in volle gang. We zijn begonnen met het beton- en...

Informatiebrief #2 Octagon: update bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, De afgelopen maanden is er veel gebeurd en hebben wij verschillende werkzaamheden verricht. In deze tweede informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand...

Update Octagon: Betonstort bestaande kelder en fijne feestdagen

We zijn gestart met het ontgraven van de bestaande kelder van het voormalige ABN AMRO pand. Aanstaande maandag, 6 december, gaan we beginnen met het afbranden van de nieuwe heipalen in en...

Update Octagon: Ontgraven grond en verwijderen kelderwanden

Momenteel zijn we bezig met het boren van de warmte- en koude bronnen. De boorstelling, zie foto, boort gaten van 130 meter diep, in deze gaten plaatsen we uiteindelijk onze warmte- en koude...

Update Octagon: Start boren warmte- en koude bronnen

In september zijn we gestart met het heiwerk, deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Ook met het boren van gaten op de plaats van het voormalig ABN AMRO pand zijn we klaar. Momenteel houden...

Update Octagon: Opbouwen keet en plaatsen toegangspoorten

In september zijn we begonnen met het aanbrengen van de boorpalen, deze werkzaamheden vorderen gestaag en de verwachting is dat we eind week 42 klaar zijn met deze werkzaamheden. Ook het boren van...

Update Octagon: Lopende werkzaamheden

We zijn in september gestart met het aanbrengen van de boorpalen, deze werkzaamheden vorderen gestaag en volgens planning. Op dit moment worden er gemiddeld 5 a 6 palen per dag aangebracht. Vanaf 29...

Update Octagon: Inrichten bouwterrein en start werkzaamheden

Afgelopen dinsdag 14 september zijn we begonnen met het aanbrengen van de boorpalen door middel van de grote groene kraan. Zoals al toegelicht op de informatieavond, gebeurt...

Informatiebrief #1 Start bouw Octagon

Beste ondernemers en bewoners, Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen, zijn wij begonnen met de bouw van Octagon Leiden. J.P. van Eesteren bouwt Octagon in opdracht van Synchroon. De komende 2,5...