MM25

Marten Meesweg 25, Rotterdam

Informatiebrief nummer 3


Beste bewoners en ondernemers,

In opdracht van OVG Real Estate revitaliseren TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros het leegstaande kantoorgebouw "MM25" aan de A20 in Rotterdam. Architectenbureau Dam & Partners is verantwoordelijk voor het ontwerp. Door de revitalisering ontstaat een flexibel en daarmee toekomstbestendig kantoorpand dat zich aan kan passen aan de gebruikerswensen en daarmee beter presteert.

Werkzaamheden afgelopen periode:
Het is voor wat de betreft de informatiebrieven de afgelopen tijd stil geweest, maar we hebben zeker niet stil gezeten! Het ontwerp is samen met de Opdrachtgever en de Adviseurs uitwerkt in een Bestek en Uitvoeringstekeningen. En hierin zijn ook gelijk de wensen van de huurder Croonwolterendros verwerkt, zodat zij ook precies krijgen wat ze willen.

In en op het pand is een aantal constructieve ingrepen gedaan en de bestaande gevel is op de bovenste bouwlagen verwijderd. De werkzaamheden van de nieuwe gevel lopen volop, wat vooral zichtbaar is vanaf de A20. De primaire installaties zijn voor een groot deel gemonteerd en ook de eerste klimaateilanden zijn aan het plafond opgehangen.

Verder is gestart met de uitbreiding van de bestaande parkeergarage; hiervoor is aan beide uiteinden de fundering gemaakt. En in het terrein zijn we druk geweest om de bronnen voor de WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) te boren en de daarvoor benodigde terreinleidingen in te graven.

Werkzaamheden komende periode:
In de komende weken maken we de rest van de gevel af. We hebben veel glas geleverd te gekregen en daarna is het hard gegaan zoals te zien was in de afgelopen weken. Het dichten van de gevel is belangrijk voor de werkzaamheden binnen in het gebouw.

Op de onderste lagen (achter de bestaande gevel) is het druk. De binnenwanden worden gezet, de installateur werkt boven het plafond en in de wanden en ook de stukadoor en tegelzetter loopt met veel mensen om het af te werken. En nu de gevel steeds verder gesloten wordt hebben we deze werkzaamheden ook op de bovenste lagen gestart.

Binnenkort is het tijd om de parkeergarage ook boven de grond uit te breiden. Eind september verwachten we de prefab betonnen kolommen, balken en vloeren op de bouw en dan kunnen we de garage snel gaan stapelen. En als de parkeergarage ver genoeg is kunnen we ook het omliggende terrein op orde gaan brengen.

Optimale energieprestatie, laag energieverbruik
Na de renovatie behaalt MM25 energielabel A en geeft daarmee invulling aan de doelstelling van het Klimaatverdrag 2020. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van sensortechnologie – wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van een Smart Building. Zo wordt in MM25 een modern en comfortabel werkklimaat gecreëerd zonder in te leveren op een laag energieverbruik. De werkomgeving heeft een inspirerend, open en transparant karakter en een flexibele inrichting waardoor het gebouw mee kan ‘ademen’ met de wensen van de organisaties.

Naar verwachting wordt het nieuwe hoofdkantoor voor Croonwolterendros, Mobilis en Servicis eind 2017 opgeleverd.

Informatie
Op de website www.wijbouwen.nu/MM25 kunt u de bouwwerkzaamheden voor dit project volgen.

Tot slot
Helaas is renoveren zonder geluidsoverlast nog niet mogelijk. Wel doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of valt u iets op? Dan kunt u ons bereiken via 0900 – 824 34 73 (TBI - Direct). Wij zijn op dit telefoonnummer dag en nacht bereikbaar. Of mail

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

Jos Alders
uitvoerder