Hogeschool Leiden

Uitbreiding campus

Informatiebrief #1 Uitbreiding Campus Hogeschool Leiden: start bouwwerkzaamheden


Geachte heer/mevrouw,

Al enige tijd zijn wij bezig met de voorbereiding van de uitbreiding van de Campus Hogeschool Leiden. Binnenkort starten we met de bouw. Vanaf maandag 15 maart starten we met de inrichting van de bouwplaats. De oplevering van het project staat gepland voor eind 2022. Via informatiebrieven als deze, houden we u graag op de hoogte van onze werkzaamheden, planning en andere activiteiten.

Over de uitbreiding van Campus Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en telt inmiddels 12.500 studenten en ruim 1.200 medewerkers. Een uitbreiding van de campus is door deze groei hard nodig. Daarom realiseert bouwcombinatie J.P. van Eesteren - Croonwolter&dros, in opdracht van de Stichting Hogeschool Leiden, een nieuw opleidingsgebouw van ca. 9.600 m2. Dit 6-laagse gebouw wordt via een atrium verbonden met de achterzijde van de bestaande bebouwing van de hogeschool. Het atrium fungeert als toegangsgebouw en ontmoetingsplek, en herbergt kantoren, onderwijsruimten en een horecavoorziening.  

Veiligheid staat centraal
Tijdens de bouw blijft de hogeschool volledig operationeel. Wij doen er alles aan om dit proces veilig te laten verlopen en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

We richten de bouwplaats zo in, dat al het verkeer veilig langs de bouwplaats kan. Bepaalde fiets- en wandelroutes worden gedurende de bouw wel iets anders dan u bent gewend. Zo kan iedereen de bouwplaats veilig passeren.

Bij de hoofdentree van Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef, creëren wij binnen de bouwplaats een bufferzone, zodat transporten binnen de bouwhekken kunnen wachten op laden en lossen. De slagboom van de hoofdentree wordt gekoppeld aan een speciaal toegangssysteem met camerabeveiliging op onze bouwplaats. Hierdoor hebben wij vanuit de bouwkeet continu zicht op de situatie.

In overleg met de gemeente Leiden is afgesproken dat bouwplaatsmedewerkers parkeren op openbare parkeergelegenheden in de directe omgeving.

Werkzaamheden in de komende periode

Bouwplaatsinrichting: vanaf week 11
Er is inmiddels gestart met diverse sloop- en graafwerkzaamheden op het terrein van Hogeschool Leiden. Vanaf week 11 wordt ook de bouwplaats ingericht. Wij plaatsen een bouwkeet, bouwhekken, die voorzien worden van doek en elektrische schuifpoorten. Ook komen er meerdere afvalcontainers om restmateriaal gescheiden af te voeren.

Grond- en sloopwerk: vanaf week 12/13
In week 12/13 verwachten we het terrein bouwrijp te maken. Ook wordt de oorspronkelijke entree aan de achterzijde van het gebouw gesloopt. Vanaf deze periode kunt u mogelijk overlast ervaren van zwaar verkeer (vrachttransport) dat over de wegen rondom de hogeschool rijdt. Ook kan het sloopwerk mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Wij streven ernaar dit tot een minimum te beperken.

Niet heien maar boren: vanaf week 16/17
In week 16/17 wordt er gestart met het heiwerk. Dit doen we niet met traditionele heipalen, maar met speciale schroefpalen. Doordat deze schroefpalen worden geboord in plaats van geheid, wordt de geluids- en trillingsoverlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Wanneer de paal tot de juiste diepte is geboord, wordt de boor teruggetrokken. Tijdens dit proces wordt het gat in de grond gevuld met gewapend beton. Naar verwachting zijn wij hier ca. 4 weken mee bezig.

Onze werktijden
Bouwwerkzaamheden vinden plaats tijdens op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. Het kan weleens voorkomen dat we na 19.00 uur afronden. Ook dit doen we dan in overleg met Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden.

Zo kunt ons bereiken
Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Door middel van informatiebrieven geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite https://www.wijbouwen.nu/hogeschoolleiden.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder
Thom Verhoeff aan. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via hogeschoolleiden@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 1 werkdag in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,                                                 

Namens bouwcombinatie                                              Namens

J.P. van Eesteren - Croonwolter&dros                           Hogeschool Leiden

 

 

Stefan Rekers                                                             Eline Lamping
Projectorganisator                                                       Manager Huisvesting