Hogeschool Leiden

Uitbreiding campus

Informatiebrief #2: Uitbreiding Campus Hogeschool Leiden: voortgang bouwwerkzaamheden


Geachte heer/mevrouw,

In deze informatiebrief geven wij u een update over de werkzaamheden en bijzonderheden in de komende periode. Tot aan de zomervakantie wordt er voornamelijk gewerkt aan de fundering en de ruwbouw van de uitbreiding.

Veiligheid staat centraal
Tijdens de bouw blijft de Hogeschool volledig operationeel. Wij doen er alles aan om dit proces veilig te laten verlopen en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. We hebben de bouwplaats zo ingericht dat al het verkeer veilig langs de bouwplaats kan. Bepaalde fiets- en wandelroutes zijn gedurende de bouw wel iets anders dan u gewend bent.

Bij de hoofdentree van Hogeschool Leiden aan de Zernikedreef is een bufferzone gecreëerd, zodat transporten binnen de bouwhekken kunnen wachten op het laden en lossen.

Werkzaamheden in de komende periode

Fundering en liftput: vanaf week 22
In week 22 zijn wij gestart met de bouw van de liftput voor de nieuwbouw. De vloer is gestort en de wanden zijn opgebouwd. Inmiddels zijn wij bezig met het aanbrengen van de funderingsbalken. Naar verwachting zijn wij hier ongeveer 4 weken mee bezig.

Begane grondvloer: vanaf week 27
Vanaf week 27 wordt er gestart met de realisatie van de begane grondvloer. Dit zijn geïsoleerde kanaalplaatvloeren voorzien van een in het werk gestorte betonnen druklaag. Naar verwachting zijn wij hier voor de bouwvakantie (week 31 + 32 2021) mee klaar.

Ruwbouw: rond de bouwvakantie (week 31 + 32 2021) beginnen
Nadat de begane grondvloer gereed is wordt er gestart met de ruwbouw van het hoogbouwgedeelte. Dit zal net voor of na de bouwvakantie (week 31 + 32 2021) aanvangen.

In de volgende nieuwsbrief geven wij u meer toelichting over de planning van deze werkzaamheden.

Bovengenoemde werkzaamheden geven relatief weinig geluidsoverlast, wel is er veel zwaar verkeer van en naar de bouwplaats.

Onze werktijden
Bouwwerkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 uur tot 19.00 uur. Het kan wel eens voorkomen dat we na 19.00 uur afronden. Dit doen we in overleg met Hogeschool Leiden en Gemeente Leiden.

Sluiting bouwplaats
De bouwplaats is tijdens de zomervakantie twee weken gesloten, van 2 tot en met 15 augustus 2021. In deze periode vinden er geen bouwwerkzaamheden plaats. Wij zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 824 34 73 (TBI Direct) in geval van onregelmatigheden.

Zo kunt ons bereiken
Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Door middel van informatiebrieven geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten. Updates over de bouw kunt u ook vinden op onze projectwebsite https://www.wijbouwen.nu/hogeschoolleiden.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder
Thom Verhoeff aan. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via hogeschoolleiden@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 1 werkdag in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 824 34 73 (TBI Direct).

 

Met vriendelijke groet,     
                                            

Namens bouwcombinatie                                              Namens

J.P. van Eesteren - Croonwolter&dros                           Hogeschool Leiden

 

Stefan Rekers                                                                    Eline Lamping
Projectorganisator                                                           Manager Huisvesting