Heineken Hoek

Leidseplein, Amsterdam

Informatiebrief #4 Heineken Hoek: uitgevoerde werkzaamheden en stort keldervloer


Beste ondernemers en bewoners,

Met deze vierde informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken, welke werkzaamheden er in de komende periode verricht worden en wat dit voor u betekent.

Uitgevoerde werkzaamheden
· De torenkraan is opgebouwd;
· De installaties, die onder de keldervloer komen, zijn voorbereid;
· De vuilwaterputten zijn afgestort.

Opbouw torenkraan en werkzaamheden in de komende periode
Op 16 maart is de 40 meter hoge torenkraan van de Heineken Hoek opgebouwd. Het terrein werd van tevoren met een 3D-scan inzichtelijk gemaakt. Met een marge van een paar centimeter, over en onder de bovenleidingen van de trams door, is de torenkraan uiteindelijk op zijn plek terechtgekomen. In samenwerking met onder andere de Gemeente Amsterdam, politie, GVB en onze verkeersregelaars, is alles in goede banen geleid. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Ruwbouwfase
Er wordt nu hard gewerkt aan de ruwbouw. De leidingsleuven, liftputten en keldervloer worden begin week 17, de week van 25 april, afgestort. Ook tijdens deze werkzaamheden doen wij ons uiterste best om de hinder hiervan tot een minimum te beperken. Grote voertuigen laden en lossen bijvoorbeeld zo veel mogelijk binnen de bouwhekken.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. Het aanvoeren en afvoeren van het materiaal en materieel van en naar de bouwplaats gebeurt tussen 07.00 en 12.00 uur. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlastgevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Heineken Hoek, kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/heineken-hoek. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden stuurt u een e-mail naar heinekenhoek@jpvaneesteren.nl. Of spreek onze uitvoerder André Wijbenga aan, hij is dagelijks op de bouwplaats te vinden. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Met vriendelijke groet,

Caransa Groep B.V.
J.P. van Eesteren B.V. – Uitvoeringsteam ‘Heineken Hoek’