Heineken Hoek

Leidseplein, Amsterdam

Informatiebrief #2 Heineken Hoek: planning en start ruwbouw


Beste ondernemers en bewoners,

In de eerste informatiebrief stelden wij ons voor als bouwer van de Heinekenhoek, een ontwikkeling van Caransa Groep B.V. Inmiddels zijn er een aantal maanden verstreken en is er veel gebeurd. Met deze tweede informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken en welke werkzaamheden er in de komende periode verricht worden en wat dit voor u betekent.

Uitgevoerde werkzaamheden
Afgelopen periode zijn er grondwerkzaamheden uitgevoerd, door de firma Deegen, als voorbereiding op het heiwerk van het nieuwe gebouw. Ongeveer half november is er gestart met het geluids- en trillingvrij aanbrengen van de boorpalen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in de week van 20 december afgerond.

Voorbereiding en opbouw torenkraan
Vanaf dinsdag 11 januari 2022 richt J.P. van Eesteren de bouwplaats in met eigen keten en materieel. Vanaf dat moment gaan we starten met de grond- en constructieve voorbereidingswerkzaamheden voor de plaatsing van de torenkraan. De opbouw van de torenkraan zelf vindt half maart 2022 plaats. Het is mogelijk dat u hier wat hinder van ondervindt. We sluiten namelijk een specifiek gebied af om uw en onze veiligheid te waarborgen. We zetten een gedeelte rondom de bouwplaats visueel af. Ook zijn er dan verkeersregelaars aanwezig.

De ingang van de fietsenstalling aan de noordzijde van het Leidseplein wordt afgesloten (deze is wel toegankelijk bij calamiteiten). We proberen de kraan binnen enkele werkdagen op te bouwen, zodat u hiervan zo min mogelijk last heeft. Tegen die tijd informeren we u nog over de exacte datum en planning van de kraanopbouw.

Start ruwbouw
Nadat de torenkraan is opgebouwd, starten we met de ruwbouw van de Heinekenhoek. Dit houdt in dat de verdiepingen worden opgebouwd en het gebouw letterlijk de hoogte in gaat. In deze bouwfase zijn er dagelijks diverse transporten voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel. Ook hierbij doen wij uiteraard ons uiterste best om de hinder hiervan tot een minimum te beperken. Grote voertuigen laden en lossen bijvoorbeeld binnen de bouwhekken.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 16.00 uur. Het aanvoeren en afvoeren van het materiaal en materieel van en naar de bouwplaats gebeurt tussen 07:00 en 12:00 uur. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlastgevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Heineken Hoek, kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/heineken-hoek. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden stuurt u een e-mail naar heinekenhoek@jpvaneesteren.nl. Of spreek onze uitvoerder André
Wijbenga aan, hij is dagelijks op de bouwplaats te vinden. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Namens J.P. van Eesteren en Caransa Groep B.V. wensen wij u alvast hele fijne feestdagen en een mooi én gezond 2022 toe!

Met vriendelijke groet,

Caransa Groep B.V.
J.P. van Eesteren B.V. – Uitvoeringsteam ‘Heinekenhoek’


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Gerard van Mourik

Andere berichten

Informatiebrief #12 Heineken Hoek: demontage torenkraan en hoogste punt

Beste ondernemers en bewoners, Met deze twaalfde informatiebrief...

Information letter #12 Heineken Hoek: dismantling tower crane and celebration of the highest point

Dear businesses and residents, In this twelfth information letter,...

Informatiebrief #11 Heineken Hoek: start afbouw en gevel

Beste ondernemers en bewoners, Met deze elfde informatiebrief...

Information letter #11 Heineken Hoek: start of construction and facade

Dear businesses and residents, In this eleventh information letter,...

Informatiebrief #10 Heineken Hoek: stort verdiepingsvloer en opbouw steiger

Beste ondernemers en bewoners, Met deze tiende informatiebrief...

Information letter #10 Heineken Hoek: pouring the floors and building the scaffolding

Dear businesses and residents, In this tenth information letter, we...

Informatiebrief #9 Heineken Hoek: kerstvakantie en vooruitblik 2023

Beste ondernemers en bewoners, Met deze negende informatiebrief...

Information letter #9 Heineken Hoek: Christmas holiday and preview 2023

Dear businesses and residents, In this ninth information letter, we...

Informatiebrief #8 Heineken Hoek: plaatsen wanden en trappen

Beste ondernemers en bewoners, Met deze achtste informatiebrief...

Information letter #8 Heineken Hoek: placing walls and stairs

Dear businesses and residents, In this eighth information letter, we...

Informatiebrief #7 Heineken Hoek: stempelramen en damwanden

Beste ondernemers en bewoners, Met deze zevende informatiebrief...

Information letter #7 Heineken Hoek: stemp frames and sheet piles

Dear businesses and residents, In this seventh information letter,...

Informatiebrief #6 Heineken Hoek: plaatsen vloeren en constructie

Beste ondernemers en bewoners, Met deze zesde informatiebrief...

Information letter #6 Heineken Hoek: placing floors and construction

Dear businesses and residents, In this sixth information letter,...

Informatiebrief #5 Heineken Hoek: uitgevoerde werkzaamheden en stort kelderwanden

Beste ondernemers en bewoners, Met deze vijfde informatiebrief...

Information letter #5 Heineken Hoek: work performed and basement walls

Dear businesses and residents, In this fifth information letter, we...

Information letter #4 Heineken Hoek: work performed and basement floor

Dear businesses and residents, In this fourth information letter, we...

Informatiebrief #4 Heineken Hoek: uitgevoerde werkzaamheden en stort keldervloer

Beste ondernemers en bewoners, Met deze vierde informatiebrief...

Update Heineken Hoek #1: tower crane assembly

Dear businesses and residents, With this update we would like to...

Update Heineken Hoek #1: opbouw torenkraan

Beste ondernemers en bewoners, In deze update geven wij jullie meer...

Information letter #3 Heineken Hoek: Work performed and assembly of tower crane

Dear businesses and residents, In this third information letter, we...

Informatiebrief #3 Heineken Hoek: uitgevoerde werkzaamheden en opbouw torenkraan

Beste ondernemers en bewoners, Met deze derde informatiebrief...

Herbouw Heineken Hoek gestart

Fotografie: Bert RietbergBouwbedrijf J.P. van Eesteren is gestart met...

Informatiebrief #1 Heineken Hoek: start en planning

Beste ondernemers en bewoners, Graag stellen wij ons aan u voor. Wij...