HAUT

Nieuwbouw houten woontoren

Informatiebrief HAUT #3


Geachte heer / mevrouw,

Op maandag 8 april hebben wij besloten om tijdelijk te stoppen met het intrillen van de damwand op de hoek van de Spaklerweg / Amstelbeststraat. Op die plek wordt het inbrengen van de damwanden bemoeilijkt door de aanwezigheid van oude heipalen in de ondergrond. Daardoor werd er langer en harder getrild dan normaal. U heeft waarschijnlijk ook wel gemerkt dat dit meer geluidsoverlast gaf. Wij beraden ons daarom op maatregelen om die damwand zó in te brengen dat het geluidsniveau wel acceptabel blijft.

Hervatting werkzaamheden
Vorige week hebben wij ook een damwand trillend aangebracht aan de kant van de George Marina. De werkzaamheden daar hervatten we op woensdag 10 april. Wij verwachten dit onder acceptabele omstandigheden te kunnen doen. Op die locatie hebben we vorige week namelijk ook geen problemen ondervonden.

Planning
Het inbrengen van de damwanden staat nog gepland voor komende twee weken. Door de eventuele extra maatregelen kan er een uitloop zijn naar drie weken.

Gemeten trillingen
Met betrekking tot trillingen kan ik u melden dat op de door ons geplaatste meters geen overschrijdingen zijn geweest van de grenswaarden.

In deze fase van het bouwproject kunnen we enige overlast door het intrillen van de damwanden helaas niet voorkomen. We stellen daarom alles in het werk om deze fase zo snel mogelijk af te ronden.

Heeft u nog vragen?
Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder Marco van der Veen aan. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via haut@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

J. (Jeroen) Dunnebacke
Projectmanager