HAUT

Nieuwbouw houten woontoren

Informatiebrief HAUT #1


Geachte heer / mevrouw,

Al enige tijd zijn wij bezig met de voorbereiding van het project HAUT. Tijdens de bewonersbijeenkomsten in september en oktober hebben wij ons al voorgesteld als bouwers van deze bijzondere woontoren. De aanwezigen hebben daar aangegeven dat u het op prijs stelt om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rondom de bouw. Dat doen wij met plezier!

Over HAUT

HAUT wordt het hoogste hybride houten gebouw van Nederland, en een van de hoogste ter wereld. De toren krijgt 21 verdiepingen en wordt 73 meter hoog. Het project omvat 52 woningen en commerciële ruimte. Ook is een 2-laagse kelder voorzien met ondergrondse parkeerplaatsen, bergingen en techniekruimten. Naar verwachting wordt HAUT begin 2021 opgeleverd.

Duurzaamheid staat centraal

HAUT heeft een BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat, de hoogste graad in duurzaamheid. Ook voor de realisatiefase is de ambitie om een BREEAM Outstanding certificaat te behalen. Hiermee garanderen wij samen met onze opdrachtgever dat duurzaamheid centraal staat bij dit project.

Werkzaamheden tot het einde van dit jaar

Bouwplaatsinrichting

Misschien heeft u het al gezien: er is inmiddels gestart met de bouwplaatsinrichting. Wij plaatsen een bouwkeet, elektrische schuifhekken en meerdere afvalcontainers zodat restmateriaal gescheiden afgevoerd kan worden.

Verfraaien bouwschutting

De houten bouwschutting aan de Amstelbeststraat willen wij in overleg met de omgeving verfraaien. Heeft u suggesties voor afbeeldingen die wij kunnen gebruiken voor decoratie van de schutting? Dan horen wij dat graag. Het lijkt ons leuk om op deze manier gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving. U kunt uw suggesties mailen naar haut@jpvaneesteren.nl.

Aanbrengen diepwanden

Wij zijn voornemens 19 november te starten met het graafwerk van de diepwanden. Een uitvoeringsmethode welke geen trillingen veroorzaken binnen de omgeving. We verwachten hiermee eind december klaar te zijn.

Controles in het weekend

Tijdens het aanbrengen van diepwanden, vinden er in de weekenden visuele controles plaats op het uitgevoerde werk. Ervaringen uit het verleden leren ons dat het goed is om u als omwonende hiervan op de hoogte te brengen. U hoeft dan geen vraagtekens te zetten bij mensen die zich in het weekend op het bouwterrein begeven.

Werkzaamheden begin 2019

Aanbrengen damwanden

In januari starten wij met het drukken en trillen van de damwanden. Overlast voor de omgeving ten gevolge van geluid is tijdens deze fase niet te voorkomen. Naar verwachting zijn wij hier drie weken mee bezig, dus tot eind januari.

Niet heien maar boren

Begin februari worden de eerste funderingspalen geplaatst. Dit zijn geen traditionele heipalen, maar casing-palen. Deze casing-palen worden geschroefd in plaats van geheid. Hiermee wordt overlast voor de omgeving beperkt. De stalen buis wordt vervolgens gevuld met beton. Naar verwachting zijn wij hier 6 weken mee bezig tot medio maart.

Onze werktijden

De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat we na 19.00 uur afronden dit doen we dan in overleg met de gemeente. Bijvoorbeeld omdat een betonstort moet worden afgemaakt, werk dat niet kan wachten tot de volgende dag. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen is de bouwplaats tijdens de kerstvakantie, maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019, gesloten.

Zo kunt ons bereiken

Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Door middel van tweemaandelijkse nieuwsbrieven geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder Marco van der Veen aan. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via haut@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 -824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

 

J. (Jeroen) Dunnebacke
Projectmanager