HAUT

Nieuwbouw houten woontoren

Informatiebrief HAUT #2


Geachte heer / mevrouw,

In november van 2018 ontving u van ons de eerste informatiebrief over HAUT: de hoogste hybride houten gebouw van Nederland, en een van de hoogste ter wereld. De toren krijgt 21 verdiepingen en wordt 73 meter hoog. Graag geven wij u in deze tweede informatiebrief een update over de werkzaamheden en de planning van de komende periode.

Bouw officieel gestart
Op dinsdag 18 december vierden we de officiële start van de bouw. Dit was  voor onze opdrachtgever, de toekomstige bewoners van HAUT en het bouwteam een bijzonder moment. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in George Marina werd een boom onthuld, dit ter vervanging van een meer traditionele eerste paal. Daarna is er getoost op de voorspoedige realisatie van een prachtig gebouw!

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Trillingsmeters
Wij hebben ons ingespannen om het werk met zo weinig mogelijk (geluids)overlast uit te voeren en hopen dat u dat ook zo heeft ervaren.

In overleg met een aantal van de omwonenden hebben we trillingsmeters geplaatst. Hiermee kunnen we monitoren welke werkzaamheden eventuele trillingen veroorzaken. Denk hierbij aan transport of het inbrengen van damwanden. Wij zijn tevreden met de afspraken welke we met elkaar hebben gemaakt. Afspraken aangaande installeren meters aan uw woning en herstelwerk wat nadien uitgevoerd moeten worden.

Trekpalen
De trekpalen als onderdeel van de funderingspalen (1e fase) zijn inmiddels geplaatst.

Diepwanden
Op 10 januari zijn  we gestart met het graafwerk voor de diepwanden. De werkzaamheden zijn voltooid.

Wat doen we in de komende maanden?

Vervolg inbrengen funderingspalen: Niet heien maar boren
In maart gaan we verder met het (2e fase) inbrengen van funderingspalen. Deze casing-palen worden geschroefd in plaats van geheid. Hiermee wordt overlast voor de omgeving beperkt.

Aanbrengen damwanden
Door een ondergronds obstakel tijdens de uitvoering van de diepwanden is het inbrengen van damwanden uitgesteld tot na de 2e fase funderingspalen. Naar verwachting zijn wij vanaf begin april hier drie weken mee bezig.
Enige geluidsoverlast voor de omgeving, door de tril,- en drukwerkzaamheden, is tijdens deze fase helaas niet te voorkomen.

Vervolg inbrengen funderingspalen: Niet heien maar boren
Vanaf eind april gaan we tot medio mei verder met het (3e fase) inbrengen van funderingspalen.

Verfraaien bouwschutting
In de voorgaande brief hebben we u opgeroepen om samen met ons de houten bouwschutting aan de Amstelbeststraat te verfraaien. We hebben hier één positieve reactie op ontvangen. We gaan aan de slag met het maken van ontwerp en kijken hoe we het verder praktisch kunnen uitvoeren. De verwachting is dat de bouwschutting aan het einde voorjaar/ begin van de zomer gereed is. We houden u graag op de hoogte van het ontwerpproces en de keuzes die gemaakt moeten worden in de komende informatiebrieven.

Duurzaamheid staat centraal
Bij project HAUT staat duurzaamheid centraal. HAUT heeft een BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat, de hoogste graad in duurzaamheid. Ook voor de realisatiefase is de ambitie om een BREEAM Outstanding certificaat te behalen. De huidige werkzaamheden vinden plaats binnen het ISO-14001- certificaat en dragen bij aan de gestelde ambitie.

Onze werktijden
De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Incidenteel kan het voorkomen dat we na 19.00 uur afronden dit doen we dan in overleg met de gemeente. Bijvoorbeeld omdat een betonstort moet worden afgemaakt, werk dat niet kan wachten tot de volgende dag. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Zo kunt ons bereiken
Gedurende de bouw doen wij ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Door middel van tweemaandelijkse nieuwsbrieven geven wij u inzicht in de aankomende activiteiten.

Valt u iets op of heeft u vragen? Spreek dan gerust onze hoofduitvoerder Marco van der Veen aan. Hij is regelmatig te vinden op onze bouwplaats. Of mail ons via haut@jpvaneesteren.nl. Uw bericht wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

J. (Jeroen) Dunnebacke
Projectmanager