Nieuwbouw woontorens Grotius

Den Haag

Informatiebrief Grotius #7


Geachte heer/mevrouw,

In deze informatiebrief informeren we u graag over de komende werkzaamheden rondom de bouwplaats van de Grotius woontorens.

Plaatsing tweede veiligheidsscherm
Om de sloop- en bouwveiligheid ook buiten onze bouwplaats te borgen, plaatsen wij in maart een tijdelijk veiligheidsscherm aan de zijde van de Prins Clauslaan. Het veiligheidsscherm aan de zijde van de Prins Willem-Alexanderweg realiseerden we al in december 2020. Beide veiligheidsschermen blijven tot zeker eind 2021 dan wel begin 2022 op hun plaats.

Het veiligheidsscherm is een gedeeltelijke overkapping van de Prins Clauslaan en zorgt voor de veiligheid op de openbare weg. Gemeente Den Haag heeft als voorwaarden gesteld dat, alvorens het veiligheidsscherm geplaatst wordt, er een test op locatie moet worden uitgevoerd. Deze test is in december 2020 uitgevoerd en geslaagd.

Verkeersmaatregelen Prins Clauslaan
Om het veiligheidsscherm te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen worden. De Prins Clauslaan (stad uitwaarts) wordt ’s avonds en ’s nachts, ter hoogte van de bouwplaats, afgesloten. Het verkeer wordt gedurende de avond en nacht omgeleid. Hiervoor plaatsen wij een omleidingsroute en zetten we een verkeersregelaar in. De benodigde ontheffingen en vergunningen zijn door ons aangevraagd bij de gemeente Den Haag.

  • Start: 1 maart 2021
  • Duur: circa 3 weken
  • Tijdvak: maandag t/m vrijdag van 20:00 uur tot 06:00 uur

Doordat er vooral ’s nachts wordt gewerkt, wordt het verkeer overdag, tijdens de spits, niet gehinderd. Er kan wel enige overlast zijn in de vorm van geluid. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken.

     Figuur 1: schematische weergave veiligheidsscherm Prins Clauslaan

Zo kunt u ons bereiken
Op de projectwebsite www.wijbouwen.nu/grotius vindt u een doorlopende update van het project. Valt u iets op of heeft u vragen? Vraag dan gerust naar onze hoofduitvoerder Raymond Wuister. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Of mail ons via contact@bouwcombinatiegrotius.com. Uw reactie wordt binnen 24 uur in behandeling genomen. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,

Bas van der Wiel, projectmanager,
namens de Bouwcombinatie J.P. van Eesteren – BESIX