Nieuwbouw woontorens Grotius

Den Haag

Informatiebrief #2 - Bouwwerkzaamheden Grotius


Geachte heer/mevrouw,

Kort geleden zijn we als bouwers van J.P. van Eesteren en BESIX gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het project Grotius aan de Prins Clauslaan nabij de Koninklijke Bibliotheek.

Zoals op elk bouwproject staat veiligheid voorop. Tijdens het plaatsen van damwanden aan de zijde van de Prins Clauslaan nemen we daarom extra verkeersmaatregelen om risico’s uit te sluiten. Dit doen we in nauw overleg met de Gemeente Den Haag.

Wat gebeurt er?
De damwanden bestaan uit enorme stalen platen van 18 meter lengte die in de grond worden geplaatst. Vanaf het ophijsen van de wanden door de hijskraan totdat ze veilig vast in de grond staan, moet binnen het valbereik de ruimte rondom geheel vrij zijn van personen en verkeer.

Welke maatregelen nemen we?
Om ervoor te zorgen dat niemand in de buurt loopt of rijdt van het hijsgebied, sluiten we de Prins Clauslaan steeds kort af (zogenaamde verkeersstops). Dit wordt met hekken gedaan door verkeersregelaars.

We zorgen dat er zich geen personen of voertuigen meer in het betreffende gebied bevinden voordat we gaan hijsen. Zodra de wand gedeeltelijk in de grond zit, kan deze niet meer omvallen en kan het verkeer weer op gang komen.

Verkeersstops
De kortdurende verkeersstops vinden circa 8x per dag plaats. We houden binnen onze planning wel rekening met het spitsverkeer. Daarom vinden de verkeersstops plaats op werkdagen tussen:
06.00 – 07.00 uur en 09.30 – 15.30 uur.

Als de planning erom vraagt, kunnen we ook tussen 18.00 en 23.00 uur en op zaterdagen verkeersstops instellen.

Verdere maatregelen
Het verkeer in de omgeving waarschuwen we met tekstkarren die verwijzen naar adviesroutes. Verder delen de verkeersregelaars flyers uit waarin we uitleggen wat er gebeurt. Om verkeersoverlast zoveel mogelijk te voorkomen, willen we wel iedereen vragen om de Prins Clauslaan indien mogelijk te mijden.

Duur van de maatregelen
Deze fase van het project duurt van 18 tot 28 februari. Dit werk moet in deze periode af omdat hierna de werkzaamheden aan de Koningstunnel beginnen zodat de Prins Clauslaan niet meer kan worden afgesloten.

Later in het project komen er nog meer fasen aan waarin we gaan werken met verkeersstops en omleidingen. Hiervan stellen we u dan weer op de hoogte middels onze brieven. Ook vindt u een doorlopende update van het project op onze projectwebsite www.wijbouwen.nl/grotius.

Zo kunt u ons bereiken
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons: contact@bouwcombinatiegrotius.com. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht telefonisch bereikbaar op 0900 - 824 34 73 (TBI Direct).

Met vriendelijke groet,
Bas van der Wiel, projectmanager,

namens de Bouwcombinatie J.P. van Eesteren – BESIX