Nieuwbouw woontorens Grotius

Den Haag

Korte afsluitingen Prinses Irenepad


Vanaf woensdag 27 februari wordt het Prinses Irenepad af en toe kortdurend gesloten. We doen dit in verband met de veiligheid. Het pad loopt direct langs de bouwplaats, waar wij bezig zijn met het plaatsen van damwanden. Deze damwanden bestaan uit stalen platen van 18 meter lengte die in de grond worden geplaatst.

Vanaf het ophijsen van de wanden totdat ze veilig vast in de grond staan, moet binnen het valbereik de ruimte rondom geheel vrij zijn van personen en verkeer. Voetgangers en fietsers worden daarom op die momenten door verkeersregelaars gevraagd om te wachten met het passeren van het Prinses Irenepad.

Hoe lang duren de afsluitingen?
Ongeveer 5 minuten per keer

Hoe vaak per dag?
5 tot 8x per dag

Welke tijdsvakken?
Tussen 06.00 en 07.00 uur
Tussen 9.30 en 15.30 uur