Goede Doelen Loterijen

Amsterdam

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats


Afgelopen weken is J.P. van Eesteren haar activiteiten begonnen in en rondom het gebouw. U heeft al kunnen zien dat er tijdelijke bouwhekken geplaatst zijn en er begonnen is met de inrichting van het terrein. Vanaf deze week, zoals eerder aangegeven in de brief van de gemeente is Beelen Sloopwerken gestart met het demonteren van het gebouw.

Verwijderen bouwdelen
De meest opvallende werkzaamheden van de komende weken is het verwijderen van een gedeelte van het gebouw. Omwille van een parkeergarage is het nodig om een enkele bouwdelen te verwijderen. De vrijgekomen materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Zo worden de betonstukken,  op locatie van de betoncentrale, verwerkt tot granulaat en vervolgens als nieuw beton terug geplaatst in de nieuwbouw.

In de loop van de tijd wordt de gehele gevel van het bestaande gebouw gedemonteerd. Alle balustrades worden één voor één losgemaakt en afgevoerd. Dit, en het ‘knippen’ in plaats van ‘slopen’, zorgen ervoor dat de geluidsoverlast beperkt wordt. 

Duurzaamheid certificaat sloop
Naast dat voor het nieuwe ontwerp een duurzaamheid certificaat BREEAM Outstanding wordt aangevraagd, komt er ook voor de sloop een apart certificaat. Met dit certificaat tonen wij aan dat er om goede redenen gesloopt wordt, de sloop uitgevoerd wordt met minimale overlast en dat de afgevoerde materialen zo goed mogelijk hergebruikt worden.

Tot zover deze update. Over enkele weken zullen wij u via deze weg weer op de hoogte brengen van de voortgang. Dan wordt ingegaan op het realiseren van de parkeergarage.