Goede Doelen Loterijen

Amsterdam

Ook de sloopfase was duurzaam


Inmiddels ligt de sloopfase van het project voor het nieuwe kantoor voor de Goede Doelen Loterijen alweer enige tijd achter ons. We maken hier het meest duurzame kantoor van Nederland. En dat begon al bij de sloop, want ook dat is een wezenlijk onderdeel van de duurzame aanpak. Onlangs ontvingen we het BREEAM-certificaat Excellent voor het ontwerp van de sloop. Nu zijn we druk bezig met BREEAM-certificaat voor de realisatiefase van de sloop.

Wilt u meer lezen over de duurzame sloop? Bekijkt u dan onderstaande artikelen en video eens.

Vernevelen tijdens sloop met hemelwater | Video

In deze video vertelt onze hoofduitvoerder Marco van der Veen over een praktisch voorbeeld van een duurzame oplossing op de bouwplaats. Tijdens de sloop werd er verneveld met hemelwater uit het souterrain in plaats van met leidingwater.
>> Bekijk de video

***

Zorgen voor je omgeving hoort ook bij duurzaamheid | 30 januari 2017

De gedeeltelijke sloop van het nieuwe onderkomen van de Goede Doelen Loterijen aan de Beethovenstraat in Amsterdam Zuid is afgerond. De werkzaamheden startten op 17 oktober 2016. Drie maanden later verliet de laatste sloopkraan het bouwterrein. “De overlast voor omwonenden is zoveel mogelijk beperkt”, vertelt René Roelofs, werkvoorbereider bij Beelen Sloopwerken. “We hebben vooral gelet op het voorkomen of verminderen van verkeershinder, stofvorming, trillingen en geluid.”
>> Lees meer

***

Goede Doelen Loterijen geven leegstaand pand nieuwe kans | 17 juni 2016

Het sloopproces vindt plaats op een duurzame manier. “Hierbij maken we gebruik van de certificeringsmethode BREEAM-NL Sloop en Demontage, een instrument waarmee de duurzaamheid van een sloopproject wordt beoordeeld.” Men kijkt naar acht verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, materialen, energie, transport, water, vervuiling en landgebruik & ecologie. “Duurzaam slopen gaat dus verder dan de milieutechnische aspecten”, knikt Sylvia. “De delen worden zo voorzichtig mogelijk uit elkaar gehaald. Niet alleen om de materialen te hergebruiken, maar we houden zo ook rekening met de directe omgeving door het maximaal voorkomen van stof- en geluidshinder.”
>> Lees meer

***

Sloop pand Goede Doelen Loterijen | www.irenebuurt.nl

"Een ongebruikt pand is een vereiste voor ons, want veel duurzamer dan nieuwbouw." Gemeente: "De indruk van de vereniging dat zeer weinig van het gebouw blijft staan is onjuist. Het bestaande gebouw blijft grotendeels gehandhaafd, en zal door middel van renovatie en nieuwbouw worden uitgebreid en vernieuwd." Een deel van het pand aan de Prinses Irenestraat wordt nu toch gesloopt. Het sloopproces vindt wel plaats op een duurzame manier.
>> Toelichting door Goede Doelen Loterijen (PDF)

***


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Marco van der Veen

Andere berichten

Informatiebrief #9

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #9

Dear Sir/Madame, We are pleased to once again provide you with...

Informatiebrief #8

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #8

Dear Sir or Madam, We are pleased to once again provide you with...

Informatiebrief #7

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #7

Dear Sir or Madam, We are pleased to send you this newsletter, with...

Informatiebrief #6

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #6

Dear sir/madam, With this newsletter, we want to give you an update...

Informatiebrief #5

Geachte heer/mevrouw, Graag geven we u een tussentijdse update over...

Newsletter #5

Dear sir/madam, With this newsletter, we want to give you an update...

Informatiebrief #4

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Informatiebrief #3 / Newsletter #3

For English, please scroll down.   Geachte heer/mevrouw,...

Informatiebrief #2 Nederlands

Geachte heer/mevrouw, Graag geven wij u in deze brief weer een...

Newsletter #2 English

Dear sir/madam, We would like to use this newsletter to give you an...

Informatiebrief #1

For English, please scroll down. Wij wensen u een heel gelukkig...

Overeenkomst renovatie Goede Doelen Loterijen getekend!

Op dinsdag 29 november ondertekenden wij de overeenkomst...

We gaan de grond in

Afbeelding: vergelijkbaar materieel dat wij ook toepassen bij dit...

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats

Afgelopen weken is J.P. van Eesteren haar activiteiten begonnen in en...

Eerste bewonersbijeenkomst Goede Doelen Loterijen

In oktober start de duurzame ‘vernieuwbouwing’ van het...