Goede Doelen Loterijen

Amsterdam

Eerste werkzaamheden op de bouwplaats


Afbeelding: vergelijkbaar materieel dat wij ook toepassen bij dit project.

 

De sloop is gestart en de eerste grote aanpassingen beginnen zichtbaar te worden. Ook starten we met het drukken van de damwanden. We doen dit op een manier waarbij zo min mogelijk overlast wordt veroorzaakt.

Drukken in plaats van trillen
Gelijktijdig met de sloop worden de eerste damwanden in de grond gedrukt. Traditioneel worden damwanden getrild, wat veel geluid en beweging in de grond veroorzaakt. Door de damwanden te drukken is hier bijna geen sprake van.

Funderingspalen
Tegen het eind van december worden de eerste funderingspalen geplaatst. Ook dit zijn geen traditionele heipalen, maar Hek-combipalen. Deze funderingspalen worden geplaatst door een buis de grond in te draaien. De buis wordt vervolgens gevuld met een voorgefabriceerde betonpaal, waarna de buis weer uit de grond wordt gehaald. Deze buis wordt telkens hergebruikt. De werkzaamheden voor de damwanden en de funderingspalen duren tot medio februari 2017.

Trillingsmeters
Om effecten op de bestaande bebouwing te monitoren, plaatsen wij trillingsmeters. Als deze groter zijn dan verwacht, passen wij onze werkzaamheden hierop aan. De trillingsmeters blijven op hun plek tot het werk is afgerond.

Tot zover deze update. Over enkele weken brengen wij u via deze weg weer op de hoogte van de voortgang. Dan gaan we verder in op de fundering en het realiseren van de parkeergarage.