EPO New Main

Patentlaan Rijswijk

Opening informatiecentrum


Afgelopen zomer zijn de voorbereidngen voor de nieuwbouw van het European Patent Office gestart. Samen met de Gemeente Rijswijk openen wij een expositie over de nieuwbouw op 7 januari 2015. U leest er meer over in deze brief.


Blijf op de hoogte

Uw contactpersonen

Uitvoerder New Main B.V. (tijdens kantooruren)

TBI-direct (buiten kantooruren)

Andere berichten