EPO New Main

Patentlaan Rijswijk

Maquette en expo nieuwbouw European Patent Office onthuld in Infocenter Plaspoelpolder

Vlagvertoon voor de gevel van het EPO, fotograaf: Ralph Julsing
Uit: Groot Rijswijk

Rijswijk - Burgemeester Bezuijen heeft gisteren in het Infocenter Plaspoelpolder de maquette van het nieuwe kantoor van het European Patent Office (EPO) onthuld. Eind december is door de gemeente de omgevingsvergunning afgegeven. Alle seinen staan op groen, de bouw kan beginnen. Sinds mei 2014 wordt al gewerkt aan het nieuwe energiecentrum.

Het bouwconsortium New Main BV, dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw van het European Patent Office aan de Patentlaan, bestaat uit een samenwerkingsverband van drie TBI-ondernemingen: J.P. van Eesteren, Croon en Wolter & Dros. Het pand wordt omstreeks 2017 in gebruik genomen. Daarna wordt gestart met de sloop van het huidige kantoor en de landschapsinrichting. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in 2019 afgerond. Burgemeester Michel Bezuijen: "Wij zijn heel blij met de nieuwbouw, het is een geweldig project en een van de parels van Rijswijk. De nieuwbouw is ook zo belangrijk voor de ontwikkeling van de Plaspoelpolder. Het gebouw heeft een flinke aantrekkingskracht en is een enorme stimulans voor ondernemers om zich in de Plaspoelpolder te vestigen." Het EPO is ook een belangrijke opdrachtgever voor MKB-bedrijven in de regio.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning had voor Rijswijk nogal wat voeten in de aarde. Nooit eerder heeft de gemeente voor een gebouw van deze afmetingen (100 meter lang en 107 meter hoog) een omgevingsvergunning verleend. Bij de beoordeling van de zaken die hierbij een rol spelen, werd Rijswijk op haar eigen verzoek bijgestaan en geadviseerd door de stad Rotterdam waar meer ervaring is met hoogbouw. Het gebouw is des te meer bijzonder omdat het kantoor volledig uit een staalconstructie is opgebouwd. Voor Nederlandse begrippen is dat zeer zeldzaam, waar in de Verenigde Staten juist de staalconstructie (bijvoorbeeld Twin Towers) de standaard is. Staalbouw heeft onder andere het voordeel dat er sneller gebouwd kan worden.De omgevingsvergunning ligt nog ter inzage in het stadhuis aan het Bogaardplein.

Printed in the Sky
Projectdirecteur René Hersbach gaf namens het bouwconsortium New Main uitleg over de nieuwbouw waarna de maquette door burgemeester Bezuijen werd onthuld. De gevelwanden van het kantoorpand (van de Franse architect Jean Nouvel) weerkaatsen straks de Hollandse luchten, vandaar dat de bouwleus ‘Floating in the air’ wordt gehanteerd. Hersbach voegde een tweede kwalificatie toe, namelijk ‘Printed in the Sky’, alsof het gebouw, voor wie daar tegenaan kijkt, tegen de lucht is geplakt. Na drie jaar van voorbereidingen (ontwerpen, aanbesteden, vergunningen) kan de bouw starten. "Inmiddels werken er al zestig man in een pand tegenover het EPO aan de nieuwbouw. Er wordt op dit moment nog steeds ontworpen. Het is vrij uniek dat bouw en deelontwerpen gelijk plaatsvinden."

Prestigieus
De prestigieuze nieuwbouw zal veel aandacht trekken. Studenten van de TU Delft willen vooral het bouwproces vanwege de bijzondere staalconstructie volgen. Maar het EPO trekt ook aandacht omdat het met 3.000 werknemers de grootste internationale instelling in Nederland is. In de nieuwbouw - goed voor 85.000 vierkante meter kantooroppervlak, komt straks plek voor 1.750 werknemers. De nieuwbouw - volledig in een megavijver staand - telt 27 verdiepingen. Zoals gezegd, goed voor een hoogte van 107 meter. Het kantoor van het EPO is een van de grootste nieuwbouwprojecten op dit moment in Nederland. "Het gaat nog spannend worden", bekent René Hersbach. "De nieuwbouw komt slechts 15 meter vanaf het oude kantoorpand te staan. Nadat de nieuwbouw - met daaronder een enorme garage- is opgeleverd en in gebruik genomen start de sloop van het oude kantoor."

Overlast beperken
Het is een voordeel voor de bouwers dat er zo goed als geen woningen de nabijheid zijn. Er is evenwel nadrukkelijk gekeken naar eventuele overlast tijdens de bouw. "René Hersbach: "De damwanden worden in de bodem gedrukt en dus niet getrild. Heipalen worden niet de grond ingeslagen, maar geboord. Ook gaan we nauwlettend eventuele trillingen en het geluid tijdens de bouw monitoren. Niet in de laatste plaats voor het personeel van het EPO. Verder is er een verkeerscirculatieplan opgesteld. Dit plan omvat onder andere de route van het zware vrachtverkeer naar de bouwplaats via de afslag Plaspoelpolder (A4) en de Veraartlaan. Voor het bouwpersoneel wordt een speciale parkeerplaats aangelegd."


Bekijk ook

Uw contactpersonen

Uitvoerder New Main B.V.

Martijn Graveland

TBI-direct (buiten kantooruren)

Andere berichten

Behoedzame sloop

[AD Haagsche Courant - Maaike Kraaijeveld 26 aug. 2019] Stukje...

Nieuw gebouw voor Europees Octrooibureau in Rijswijk geopend

In de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende...

Old Main & New Main - European Patent Office

Start demonteren bouwkranen project New Main

In week 2 – 2018 is gestart met het demonteren van de eerste...

Film voortgang bouw New Main - Rijswijk

https://www.jpvaneesteren.nl/nl/vlieg-mee-over-de-nieuwbouw-voor-het-eu...

Voortgang bouw New Main - European Patent Office Rijswijk

Bekijk hier de film van de voortgang van de bouw van New Main -...

Foto album (September / Oktober 2016)

Weergave van onze werkzaamheden vanaf September 2016 tot Oktober 2016...

Publicaties met betrekking tot project New Main

Wilt u een artikel publiceren over het bouwproject New Main dat de TBI...

Fotoalbum project EPO tot en met december 2015

Weergave van onze werkzaamheden tot en met december 2015

Fotoalbum project EPO

Weergave van onze werkzaamheden vanaf oktober 2014 tot augustus 2015....

Vorderingen aanleg fundering European Patent Office in Rijswijk

Op 25 september heeft New Main B.V. weer twee stalen...

Eerste damwand voor nieuw kantoor European Patent Office

Op 23 februari 2015 zijn wij gestart met het drukken van de damwanden...

Opening expositie project EPO

Op 7 januari jl. is in het informatie centrum Plaspoelpolder door de...

Opening informatiecentrum

Afgelopen zomer zijn de voorbereidngen voor de nieuwbouw van het...

Eerste steenlegging EPO Rijswijk

Minister-president Mark Rutte, architect Jean Nouvel, EPO-president...