EPO New Main

Patentlaan Rijswijk

Eerste damwand voor nieuw kantoor European Patent Office


Op 23 februari 2015 zijn wij gestart met het drukken van de damwanden voor de bouwkuip voor de bouw van het nieuwe kantoor voor EPO. Het drukken van de damwanden is een proces dat verloopt zonder hinder van geluid en trillingen. Dit doen wij zodat onze opdrachtgever naast de bouw ongestoord kan werken.

Voor project EPO New Main gebeurt dit met een nieuwe machine genaamd de ABI, zie bijgevoegde foto.

Deze machine drukt 4 damwand planken gelijktijdig, normaliter gebeurt dit met één plank tegelijk.

Nadat alle damwanden zijn aangebracht starten we met het bemalen (droog maken) en het ontgraven van de bouwkuip voor de realisatie van de fundering. Voor deze fundering boren we circa 1200 betonnen palen in de grond.


Bekijk ook

Uw contactpersonen

Uitvoerder New Main B.V.

Martijn Graveland

TBI-direct (buiten kantooruren)

Andere berichten

Behoedzame sloop

[AD Haagsche Courant - Maaike Kraaijeveld 26 aug. 2019] Stukje...

Nieuw gebouw voor Europees Octrooibureau in Rijswijk geopend

In de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende...

Old Main & New Main - European Patent Office

Start demonteren bouwkranen project New Main

In week 2 – 2018 is gestart met het demonteren van de eerste...

Film voortgang bouw New Main - Rijswijk

https://www.jpvaneesteren.nl/nl/vlieg-mee-over-de-nieuwbouw-voor-het-eu...

Voortgang bouw New Main - European Patent Office Rijswijk

Bekijk hier de film van de voortgang van de bouw van New Main -...

Foto album (September / Oktober 2016)

Weergave van onze werkzaamheden vanaf September 2016 tot Oktober 2016...

Publicaties met betrekking tot project New Main

Wilt u een artikel publiceren over het bouwproject New Main dat de TBI...

Fotoalbum project EPO tot en met december 2015

Weergave van onze werkzaamheden tot en met december 2015

Fotoalbum project EPO

Weergave van onze werkzaamheden vanaf oktober 2014 tot augustus 2015....

Vorderingen aanleg fundering European Patent Office in Rijswijk

Op 25 september heeft New Main B.V. weer twee stalen...

Opening expositie project EPO

Op 7 januari jl. is in het informatie centrum Plaspoelpolder door de...

Maquette en expo nieuwbouw European Patent Office onthuld in Infocenter Plaspoelpolder

Uit: Groot Rijswijk Rijswijk - Burgemeester Bezuijen heeft gisteren...

Opening informatiecentrum

Afgelopen zomer zijn de voorbereidngen voor de nieuwbouw van het...

Eerste steenlegging EPO Rijswijk

Minister-president Mark Rutte, architect Jean Nouvel, EPO-president...