EPO New Main

Patentlaan Rijswijk

Eerste damwand voor nieuw kantoor European Patent Office


Op 23 februari 2015 zijn wij gestart met het drukken van de damwanden voor de bouwkuip voor de bouw van het nieuwe kantoor voor EPO. Het drukken van de damwanden is een proces dat verloopt zonder hinder van geluid en trillingen. Dit doen wij zodat onze opdrachtgever naast de bouw ongestoord kan werken.

Voor project EPO New Main gebeurt dit met een nieuwe machine genaamd de ABI, zie bijgevoegde foto.

Deze machine drukt 4 damwand planken gelijktijdig, normaliter gebeurt dit met één plank tegelijk.

Nadat alle damwanden zijn aangebracht starten we met het bemalen (droog maken) en het ontgraven van de bouwkuip voor de realisatie van de fundering. Voor deze fundering boren we circa 1200 betonnen palen in de grond.


Blijf op de hoogte

Uw contactpersonen

Uitvoerder New Main B.V. (tijdens kantooruren)

TBI-direct (buiten kantooruren)

Andere berichten