EPO New Main

Patentlaan Rijswijk

Eerste steenlegging EPO Rijswijk

Marc Rutte

Minister-president Mark Rutte, architect Jean Nouvel, EPO-president Benoît Battistelli en Ton Vaags van het consortium bestaande uit TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros hebben op 25 juni de eerste steen van het nieuwe hoofdkantoor van het European Patent Office (EPO) gelegd. Met 80.000 m2 en 1.750 werkplekken is het de komende jaren één van de grootste kantoorprojecten in Nederland.

Design & Build
“Bijzonder uitgangspunt was, dat EPO alleen functionele eisen stelde. Het was aan de aanbieders om met een passend ontwerp te komen en via een vooraf omschreven methode aan te tonen dat aan alle eisen van EPO is voldaan. Deze vorm van Design & Build is vernieuwend in de utiliteitsmarkt”, merkt projectdirecteur René Hersbach namens het consortium. De klant is met Design & Build ervan verzekerd dat het consortium alle kennis in de markt optimaal benut. Hersbach: “Het stimuleert om volledig integraal te werken. Het onderscheid tussen hoofd- en onderaannemer valt weg, hiermee wordt het ook makkelijker om innovaties in te passen.” Het consortium vroeg Ateliers Jean Nouvel uit Parijs en Dam Architecten uit Amsterdam om de hoge ambities in hun ontwerp te beantwoorden. Het transparante ontwerp benadrukt met uitzicht en rust het comfort voor de werknemers. Dat sprak aan en het consortium kreeg de opdracht.

Vernieuwende oplossingen
J. P. van Eesteren, Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros werken als één organisatie samen; veel geïntegreerder kan niet. In hun Bouw Informatie Model (BIM) brachten ze dankzij de duidelijkheid vooraf meteen alle kennis voor de optimale bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische oplossingen afgestemd samen. “Zo zijn alle voorzieningen optimaal in de vloeren geïntegreerd en afgestemd op de staalconstructie. Op deze manier kunnen innovaties volgens plan worden uitgevoerd,” aldus Hersbach.

Duurzaam
Innovaties liggen vooral op het vlak van duurzaamheid. “De 'vernieuwbouw'-benadering is al een duurzaam aspect. Er hoeft geen nieuw perceel te worden bebouwd en blijft er geen leeg kantoorgebouw achter. Een verouderde voorziening maakt plaats voor een duurzaam pand met een energieverbruik op 30% onder de norm van het Bouwbesluit. Ook betekent het nieuwe gebouw een kwaliteitsimpuls voor de omgeving.”

Onze integrale aanpak komt volgens Hersbach de duurzaamheid ten goede: “We hebben bijvoorbeeld de PV-panelen op het dak, een dubbele gevel met binnentuin voor natuurlijke ventilatie en warmte-koude-opslag ondergebracht in een innovatief totaalconcept. Dat scheelt latere aanpassingen ten koste van tijd en geld.”

Snel
Het project heeft een relatief korte doorlooptijd. Medio 2017 kunnen de patentspecialisten in het nieuwe gebouw aan de slag. “Ook vanwege de gewenste snelheid hebben we gekozen voor een volledig stalen uitvoering van de hoogbouw – en niet het gebruikelijke staal én beton”, benadrukt Hersbach.

De oplevering van het kantoor is niet het eind van het project. De vijfde en laatste fase van het project omvat de landschapsinrichting. Die loopt door tot 2019.


Bekijk ook

Uw contactpersonen

Uitvoerder New Main B.V.

Martijn Graveland

TBI-direct (buiten kantooruren)

Andere berichten

Behoedzame sloop

[AD Haagsche Courant - Maaike Kraaijeveld 26 aug. 2019] Stukje...

Nieuw gebouw voor Europees Octrooibureau in Rijswijk geopend

In de aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende...

Old Main & New Main - European Patent Office

Start demonteren bouwkranen project New Main

In week 2 – 2018 is gestart met het demonteren van de eerste...

Film voortgang bouw New Main - Rijswijk

https://www.jpvaneesteren.nl/nl/vlieg-mee-over-de-nieuwbouw-voor-het-eu...

Voortgang bouw New Main - European Patent Office Rijswijk

Bekijk hier de film van de voortgang van de bouw van New Main -...

Foto album (September / Oktober 2016)

Weergave van onze werkzaamheden vanaf September 2016 tot Oktober 2016...

Publicaties met betrekking tot project New Main

Wilt u een artikel publiceren over het bouwproject New Main dat de TBI...

Fotoalbum project EPO tot en met december 2015

Weergave van onze werkzaamheden tot en met december 2015

Fotoalbum project EPO

Weergave van onze werkzaamheden vanaf oktober 2014 tot augustus 2015....

Vorderingen aanleg fundering European Patent Office in Rijswijk

Op 25 september heeft New Main B.V. weer twee stalen...

Eerste damwand voor nieuw kantoor European Patent Office

Op 23 februari 2015 zijn wij gestart met het drukken van de damwanden...

Opening expositie project EPO

Op 7 januari jl. is in het informatie centrum Plaspoelpolder door de...

Maquette en expo nieuwbouw European Patent Office onthuld in Infocenter Plaspoelpolder

Uit: Groot Rijswijk Rijswijk - Burgemeester Bezuijen heeft gisteren...

Opening informatiecentrum

Afgelopen zomer zijn de voorbereidngen voor de nieuwbouw van het...