De Goudse Waarden

Gouda

Informatiebrief #5 De Goudse Waarden


Geachte mevrouw, heer,

In deze vijfde informatiebrief geven we u graag weer een update over onze werkzaamheden en de planning voor De Goudse Waarden.

Status van de bouw
De planning is door verschillende omstandigheden aangepast, zo is de doorlooptijd verlengd. Door leveringsproblemen van de aluminium gevelkozijnen en de samenhang met wind- en waterdichtheid van het pand, is de uitvoeringswijze aangepast op de onderdelen die wel tijdig te leveren zijn.

Gevel-, dak- en terreinwerkzaamheden
De stucwerkzaamheden aan de gevel zijn voor een groot deel klaar. De gevelsteiger is inmiddels verwijderd en de zonweringen worden aangebracht. Daarnaast wordt komende weken gestart met het monteren van de zonnepanelen op verschillende delen van het dak.

Afbouw
Op dit moment zijn wij druk bezig met het afbouwen van het hele gebouw. De vloerbedekking wordt gelegd en de plafonds worden aangebracht. Het tegelwerk in toiletten en douches zijn bijna klaar.

Planning komende werkzaamheden
Heden – week 42: Stucwerk betonkolommen aula en gymzaal
Heden – week 43: Afhangen binnendeuren
Heden – week 43: Afronden vloerbedekkingen en plafonds
Heden – week 44: Montage van de aluminium gevelkozijnen
Heden – week 44: Schilderwerkzaamheden
Heden – week 44: Inregelen installaties en in bedrijf stellen
Heden – week 45: Terreininrichting achterzijde en terreinleidingen
Heden – week 48: Terreininrichting voorzijde en terreinleidingen

 
Vloerbedekking hoofdentree                       Bestrating achterzijde terrein

 
Inrichting gymzalen (totaal drie)                  Impressie klaslokaal

Planning werkzaamheden ‘derden’
Heden – week 45: Monteren meubels BiNas (natuur- en scheikundelokalen)
Week 43 t/m 45: Monteren zonnepanelen
Week 41 t/m 43: Vaste inrichting, zoals keuken en meubels
Week 49 t/m 51: Inrichting van de gymzaal en vaste toestellen


Impressie BiNas lokaal

Snoeiwerkzaamheden Gemeente Gouda
In week 34 heeft Gemeente Gouda snoei- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan een groenstrook aan het schoolplein van De Goudse Waarden. Deze werkzaamheden waren noodzakelijk omdat er ‘zieke’ bomen en dood hout aanwezig was. Dit leverde gevaar op voor toekomstige leerlingen en het openbare gebied. De gemeente herstelt deze groenstrook wanneer het plant- en zaaiseizoen aanbreekt.

 
Snoeilocatie Gemeente Gouda          Foto na de snoeiwerkzaamheden

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlast gevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan CSG De Goudse Waarden? Kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/de-goudse-waarden. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. De komende periode plaatsen wij hier tweewekelijks een korte update over de werkzaamheden die eventueel voor geluids- of verkeershinder gaan zorgen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, stuurt u dan een e-mail naar degoudsewaarden@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Met vriendelijke groet,

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren | Croonwolter&dros
Uitvoeringsteam ‘De Goudse Waarden’