De Goudse Waarden

Gouda

Informatiebrief #4 De Goudse Waarden


Geachte heer/mevrouw,

In deze vierde informatiebrief geven we u graag weer een update over onze werkzaamheden en de planning voor De Goudse Waarden.

Status van de bouw

  • Onze prioriteit is nu de school wind- en waterdicht te maken. Dit doen wij door het plaatsen van de gevelkozijnen, gevelisolatie en de nieuwe dakbedekking. Hierna kan de fijne afbouw van de binnenzijde starten.
  • Op dit moment plaatsen we de gevelsteiger zodat de gebouwdelen kunnen worden voorzien van gevelisolatie en stucwerk.
  • Bijna alle nieuwe afwerkvloeren zijn gestort en de nieuwe indeling van de lokalen wordt langzaam zichtbaar.
  • Afgelopen tijd is veel resterend en aanvullend sloopwerk uitgevoerd.
  • Verder zijn er diverse staalconstructies geplaatst, nieuwe liftschachten gemonteerd en hoofdtracés van nieuwe installaties (luchtkanalen, kabelgoten en LBK’s) geplaatst.

Planning komende werkzaamheden

Heden – week 15

Isoleren en vervangen van de dakbedekking

Heden – week 19

Montage gevelsteigers.

Heden – week 20

Montage spijkerbroeken isolatie

Heden – week 20

Stucwerk binnenwanden en betonkolommen

Heden – week 22

Montage van de aluminium gevelkozijnen.

Heden – week 25

Montage metalstud (scheidings)wanden

Week 15 – week 25

Gevelisolatie en gevelstucwerk.

Week 15 – week 16

Boren van de 2e WKO-bron aan de achterzijde van het terrein

Week 17

Montage houten binnenkozijnen

Week 18

Start ondergrondse leidingen (nieuwe HWA, riolering, WKO)

Week 19

Start montage systeemplafonds

Week 20

Starten wandtegelwerk toiletten en doucheruimtes

Week 22

Start montage brandwerende staalkozijnen

 


Aanbrengen van de verzamelde spijkerbroeken-isolatie


Stucwerk wanden + kolommen

Duurzaam verwarmen en koelen
In de gebruikssituatie wordt de school verwarmd en gekoeld door een WKO-installatie. Hiervoor worden twee bronnen in de grond geboord (van circa 120 meter diep) voor het opslaan van warm water voor verwarming en koud water voor koeling.

Vorige week werd de koude bron geboord aan de voorzijde van het gebouw. De tweede (warme) bron wordt op het schoolplein aan de achterzijde gemaakt.


Boren van de koude bron aan voorzijde

Het warme water wordt in de winter gebruikt voor verwarming en het koude water wordt in de zomer gebruikt voor de koeling van het pand.                                                                                                                                             

Werking in de zomer                                   Werking in de winter

De warmtepomp wordt elektrisch aangedreven en maakt daarbij gebruik van de zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw. Zo wordt op een duurzame manier het pand voor de komende 40 jaar voorzien van verwarming en koeling (zonder gebruik te maken van aardgas).

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlast gevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan CSG De Goudse Waarden? Kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/de-goudse-waarden. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, stuurt u dan een e-mail naar degoudsewaarden@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Met vriendelijke groet,

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren | Croonwolter&dros
Uitvoeringsteam ‘De Goudse Waarden’