De Goudse Waarden

Gouda

Informatiebrief #3 De Goudse Waarden


Geachte mevrouw, heer,

In deze derde informatiebrief geven we u graag weer een update over onze werkzaamheden en de planning voor De Goudse Waarden.

Status van de bouw
Inmiddels hebben wij het grootste gedeelte van de ruwbouw achter de rug. Het sloopwerk en frezen van de bestaande vloeren is klaar en de meeste vloeren zijn voorzien van een nieuwe deklaag en netjes vlak afgewerkt. Daarnaast zijn ook de liftputten en trapfunderingen gestort, zoals op de foto hieronder te zien. Voor de nieuwe traforuimte is inmiddels de kelderput en de vloer gestort. Hier komt de transformator te staan, deze zorgt er bijvoorbeeld voor dat de verlichting in de school het doet.


Liftput

Begane grondvloer mediatheek
Alleen de begane grondvloer van de bestaande mediatheek moet nog worden voorzien van een nieuwe (gevlinderde) druklaag. Deze stort staat gepland op vrijdag 18 maart aanstaande. Deze datum kan nog wijzigen door weersinvloeden en de buitentemperatuur. Via de projectwebsite, te vinden onderaan deze brief, kunt u de definitieve datum vinden.

   
Nieuwe doorgang kelder naar souterrain

 
Vloer gereed om te storten

De werkzaamheden die voor het meeste overlast zorgden, het vlinderen van de betonvloeren, zijn inmiddels achter de rug.

Montage gevelkozijnen
In de week van 7 maart starten wij met de montage van de aluminium gevelkozijnen. In de komende weken worden deze kozijnen geleverd door middel van een vrachtwagen. Na het monteren van de kozijnen worden de gevelsteigers geplaatst. Deze gevelsteigers zijn nodig om de nieuwe isolatie en het stucwerk op de buitengevels aan te brengen.

Planning komende werkzaamheden

Week 6 - week 15

Isoleren en vervangen van de dakbedekking en het aanbrengen van dakgrind.

Week 7 – week 12

Montage installaties, zoals luchtkanalen en kabelgoten.

Week 8 – week 10

Montage van de staalconstructie voor de nieuwe sparingen.

Week 8 – week 15

Stucwerk binnenwanden.

Week 8 – week 25

Montage scheidingswanden (voor de nieuwe indeling van de lokalen).

Week 8 – week 9

Montage raamdorpels + zetwerken om de gevel waterdicht te maken.

Week 9 – week 11

Sloopwerk van de vloerdelen.

Week 10 – week 18

Montage van de aluminium gevelkozijnen.

Week 10 – week 16

Montage gevelsteigers.

Week 14 – week 25

Gevelisolatie en gevelstucwerk.

Week 15 – week 20

Boren van de twee bronnen voor de WKO-installatie. Deze installatie verwarmt en koelt het gebouw door middel van bodemenergie.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlast gevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan CSG De Goudse Waarden? Kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/de-goudse-waarden. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. De komende periode plaatsen wij hier tweewekelijks een korte update over de werkzaamheden die eventueel voor geluids- of verkeershinder gaan zorgen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, stuurt u dan een e-mail naar degoudsewaarden@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Met vriendelijke groet,

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren | Croonwolter&dros

Uitvoeringsteam ‘De Goudse Waarden’