De Goudse Waarden

Gouda

Informatiebrief #2 renovatieproject CSG De Goudse Waarden


Geachte mevrouw, heer,

In deze tweede informatiebrief geven we u graag weer een update over onze werkzaamheden en de planning voor De Goudse Waarden.

De bouw is gestart
Op 19 november gaven Gemeente Gouda en onze opdrachtgever De Goudse Waarden het ceremoniële startsein voor de renovatie. Daarbij onthulden zij de bouwborden. Inmiddels zijn de bouwkundige, en installatietechnische en sloopwerkzaamheden in volle gang.

Geluidsoverlast door frezen
Door een noodzakelijke ontwerpwijziging van de vloeren, moeten we de bovenkant van de bestaande vloeren frezen en de hoogteverschillen in de vloeren minimaliseren. Dit geeft helaas geluidsoverlast in de omgeving. Het frezen vindt overdag plaats tussen 07.00 en 16.00 uur. Van 24 december tot en met 9 januari voeren wij geen werkzaamheden uit.

Om de periode van geluidsoverlast door het frezen te halveren, hebben wij inmiddels de ploeginzet verdubbeld. We verwachten de freeswerkzaamheden in de week van 17 januari af te ronden.

 
Frezen betonvloeren (links) en vloerverwarming tweede verdieping (rechts)

Vlinderen in de avond en nacht
We zijn ook gestart met het storten van betonvloeren. Om de vloer glad en vlak te maken, is een bewerking nodig die ‘vlinderen’ heet. Met een vlindermachine schuren we de vloer en zorgen uiteindelijk voor een harde toplaag die zeer slijtvast is. Het is een activiteit die pas kan starten, nadat de volledige betonvloer is gestort. Vlinderen moet gebeuren op een specifiek moment tijdens het uithardingsproces van het beton en daarbij is de buitentemperatuur ook van invloed. Tijdens dit proces moeten we doorwerken totdat het klaar is, vaak tot laat in de avond. Het vlinderen gaat gepaard met een brommend geluid.

Eerste betonstort uitgevoerd
Op vrijdag 10 december van 07.30 uur tot 15.00 uur stortten wij de eerste betonvloer. Vanwege het uithardingsproces konden wij pas om 18.00 uur starten met het vlinderen en dit duurde tot diep in de nacht. We begrijpen dat dit voor u als omwonende heel vervelend is. Helaas is de afwerking van het beton met de huidige buitentemperatuur niet te versnellen en ook in de samenstelling van het beton kunnen wij niets veranderen. Wij hopen op uw begrip.


Vrijdag 10 december: de betonpomp en betonmixer zorgen voor de aanvoer van de
betondruklaag op de tweede verdieping.

Vervolgplanning betonstort en vlinderen
Er zijn nog meerdere dagen nodig voor het storten en afwerken van de nieuwe betonvloeren. Het storten van het beton start rond 07.30 uur en het afwerken van het beton loopt door tot laat in de nacht. Net als bij de eerste stort is hiervoor is bij de gemeente een ontheffing aangevraagd.

11 januari
Betonstort en vlinderen van de 1e verdieping.

20 januari
Betonstort en vlinderen van de vloer van de begane grond.

27 januari
Betonstort en vlinderen van de mediatheek op de 1e en 2e verdieping.

2 februari
Betonstort en vlinderen bij bouwdeel E op de 2e verdieping.

10 februari
Betonstort en vlinderen bij bouwdeel E op de 1e verdieping en de begane grond.

Deze planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Op onze projectwebsite https://www.wijbouwen.nu/de-goudse-waarden kunt u de meest actuele data vinden.
 

 

Storten beton voor de fundering van de entreetrap (links) en eerste scheidingswanden tweede verdieping (rechts)

Planning van de overige werkzaamheden
Week 48 - week 3
Frezen bovenkant van de bestaande betonvloeren.

Week 51 - week 3
Afronding montage stelkozijnen aan buitengevels met hoogwerkers.

Week 50 - week 51
Diverse betonstorten, zoals voor de balken van de entreetrap, de liftputten en de wanden.

Week 51 - week 4
Vlechtwerk van het betonstaal, ruw betonwerk en betonstorten.

Week 52 - week 1
Kerstvakantie, de bouwplaats is gesloten.

Week 51 - week 6
Montage installaties, zoals luchtkanalen en kabelgoten.

Week 50 - week 2
Vloerverwarming aanbrengen op de eerste verdiepingsvloer.

Week 3 - week 8
Montage van de staalconstructie en liften.

Week 2 - week 4
Sloopwerk van de vloerdelen.

Week 3 - week 10
Montage van de aluminium gevelkozijnen.

Week 3 - week 15
Isoleren en vervangen van de dakbedekking en het aanbrengen van dakgrind.

Parkeren
Wij en onze contractpartners parkeren zo veel mogelijk op de bouwplaats. Tijdens drukke perioden kan het voorkomen dat we uitwijken naar de Prins Willem-Alexanderkazerne aan de Groen van Prinsterersingel, het tijdelijke onderkomen van scholengemeenschap De Goudse Waarden. U kunt dan extra voetgangersverkeer in de buurt verwachten omdat ons bouwteam van en naar de parkeerplaats loopt.

Bewuste Bouwer
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlast gevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan CSG De Goudse Waarden? Kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/de-goudse-waarden. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. De komende periode plaatsen wij hier tweewekelijks een korte update over de werkzaamheden die voor geluids- of verkeershinder gaan zorgen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, stuurt u dan een e-mail naar degoudsewaarden@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Namens J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros wensen wij u alvast hele fijne feestdagen en een mooi 2022!

Met vriendelijke groet,

Bouwcombinatie J.P. van Eesteren | Croonwolter&dros
Uitvoeringsteam ‘De Goudse Waarden’