De Goudse Waarden

Gouda

Informatiebrief #1 renovatieproject CSG De Goudse Waarden


Geachte mevrouw, heer, 

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn de bouwcombinatie J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros, en wij starten met de totaalrenovatie van het oude pand van CSG De Goudse Waarden aan de Heemskerkstraat 105. Met informatiebrieven als deze houden wij u op de hoogte over de voortgang, planning en andere activiteiten. 

De afgelopen maanden is er door een andere firma sloopwerk verricht, dit is inmiddels afgerond en wij nemen nu het stokje over. J.P. van Eesteren zorgt voor alle constructieve en bouwkundige werkzaamheden en onze TBI-collega Croonwolter&dros voorziet het pand van nieuwe, eigentijdse installaties.

 

Planning 
Week 40: Overdracht bouwterrein aan de bouwcombinatie, grondwerk voor montage ketenpark en inrichten bouwterrein. Daarnaast ook het plaatsen van camera- en bouwplaatsbewaking. 
Week 41 - 42: Aanvoer en opbouw ketenpark aan Heemskerkstraat 105 en grondwerk voor het bouwrijp maken van het bouwterrein. 
Week 42: Aanvoer van de boorstelling, groutpomp en draglineschotten. Draglineschotten zijn stevige brede planken waar een graafmachine overheen kan rijden om grote hoeveelheden grond te verplaatsen. 
Week 42 - 45: Restsloop betonnen casco en aanbrengen van boorpalen in de grond, dit gebeurt trillingsvrij en zorgt voor zo min mogelijk overlast. 
Week 45 - 51: Vlechtwerk van het betonstaal en ruw betonwerk. 
Week 46 - 51: Montage stelkozijnen aan buitgevels door middel van hoogwerkers. 
Week 52 2021 - week 1 2022: Kerstvakantie, de bouwplaats is gesloten. 

Parkeren 
Wij en onze contractpartners parkeren zo veel mogelijk op de bouwplaats. Het kan zo zijn dat tijdens drukke perioden wordt uitgeweken naar parkeergelegenheid in de omgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bewuste Bouwer 
We realiseren ons dat wij te gast zijn in uw omgeving en proberen eventuele overlast zo veel mogelijk te voorkomen en tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk. We zijn als  bouwbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers en werken volgens de gedragsregels, waarin hinderbeperking voor de omgeving voorop staat. 

Onze werktijden 
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlastgevende werkzaamheden buiten de vergunde tijden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.  

Meer informatie, vragen en klachten 
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan CSG De Goudse Waarden, kijk dan op https://www.wijbouwen.nu/de-goudse-waarden. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd. Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden stuurt u een e-mail naar degoudsewaarden@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct). 

Met vriendelijke groet, 

Namens bouwcombinatie J.P. van Eesteren | Croonwolter&dros 
Uitvoeringsteam ‘De Goudse Waarden’