Nieuwbouwproject Buitenveldertselaan

Amsterdam

Brief #2 Buitenveldertselaan 'Werk aan fundering gestart'


Beste ondernemers en bewoners,

In navolging van onze brief van augustus over de start van de bouwwerkzaamheden aan de Buitenveldertselaan, informeren wij u hierbij specifieker over de werkzaamheden in de komende weken.

Zoals u wellicht heeft opgemerkt is op de hoek van de Van Nijenrodeweg en de Buitenveldertselaan onze bouwplaats inmiddels ingericht. Het uitvoeringsteam heeft zich geïnstalleerd en de eerste funderingspalen zijn aangebracht. Binnenkort starten ook de werkzaamheden voor de realisatie van de bouwkuip.

Damwanden bouwkuip
Binnen de bouwhekken van het bouwterrein wordt een waterdichte bouwkuip gemaakt. Dit is nodig om de fundering van beide woontorens te kunnen maken. De werkzaamheden starten volgens de huidige planning op maandag 4 november en zullen circa vier werkweken in beslag nemen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin december gereed. Het intrillen van de damwanden kan voor geluids- en trillingsoverlast zorgen.

Aanbrengen funderingspalen
Onder de gebouwen brengen we in totaal zo’n 400 funderingspalen aan. We passen hiervoor niet de traditionele methode van een heiblok toe, maar kiezen voor een geluidsarme en trillingsvrije methode. Eerst brengen we een mantelbuis aan in de grond, waarna er vervolgens een heipaal in wordt gehesen. Inmiddels zitten 100 van de 400 funderingspalen in de grond. We verwachten rond december 2019 deze werkzaamheden af te ronden.

Aanbrengen injectie
Om ervoor te zorgen dat de bouwput waterdicht blijft, zullen we voor het ontgraven de bodem van de bouwput injecteren met een gel. We boren gaten en brengen rubberen slangetjes aan. Door die slangetjes wordt vervolgens de waterdichte gel geïnjecteerd. Deze werkzaamheden starten volgens de huidige planning in december 2019 en duren naar verwachting circa acht weken. Het boren van de gaten in bouwput bodem zal wellicht hoor- en voelbaar zijn in de omgeving vergelijkbaar met het geluid van een brommermotor met trillingen.

Ontgraven bouwkuip
Nadat de damwanden en funderingspalen zijn aangebracht, beginnen we in januari 2020 met het gefaseerd ontgraven van de bouwkuip tot op 9 meter diepte. Nadat de bouwkuip op diepte is, beginnen we met het betonwerk voor de vloeren en wanden van de twee parkeergarages. Het ontgraven zelf zal geen overlast met zich meebrengen.

Wat merkt u ervan?
We realiseren ons dat we, zeker in deze eerste fase van de realisatie, overlast kunnen veroorzaken. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en hinder tot een minimum te beperken. Ongemerkt bouwwerkzaamheden uitvoeren is helaas onmogelijk.

Afhankelijk van onder meer de afstand tot onze werkzaamheden, kunt u tijdens het werk hinder ondervinden in de vorm van geluid en/of trillingen. Naast aanrijdende vrachtwagens is, in de steeds donker wordende dagen, extra verlichting nodig om onze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren. Ook kunnen installaties hoorbaar zijn in de omgeving.

Globale planning
Graag geven we u een globaal overzicht van onze werkzaamheden tot en met januari 2020.

Begin sept - dec 2019                   Aanbrengen funderingspalen
Begin nov - begin dec 2019          Aanbrengen damwanden
Vanaf dec 2019                            Start injecteren van de waterdichte laag
Vanaf jan 2020                             Start gefaseerde ontgraving bouwkuip

Wijziging looproute
Ook buiten de bouwhekken zijn er een aantal wijzigingen merkbaar. De wandelroute langs de Van Nijenrodeweg is tijdelijk niet toegankelijk. Nadat de werkzaamheden aan de stadsverwarming gereed zijn, leggen wij op verzoek van de gemeente een tijdelijk wandelpad aan. Volgens onze informatie is het werk aan de stadsverwarming begin november gereed.

Onze werktijden
Volgens de bouwvergunningen mogen de werkzaamheden plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. In de regel zal dit van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur zijn. Het kan incidenteel voorkomen dat buiten de vergunde tijden moet worden gewerkt. Wanneer er overlastgevende werkzaamheden worden verricht, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Meer informatie, vragen en klachten
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan de Buitenveldertselaan, kijk dan op www.wijbouwen.nu/buitenveldertselaan. Hier vindt u het laatste nieuws, bouwupdates en een overzicht met de informatiebrieven die zijn verstuurd.

Voor meer informatie over deze brief en vragen/klachten over de werkzaamheden belt u met het uitvoeringsteam via 06 – 30 974 628 of stuurt u een e-mail naar buitenveldertselaan@jpvaneesteren.nl. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar via 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V. Team Buitenveldertselaan


Bekijk ook

Uw contactpersoon

Andere berichten

BRIEF #11 Buitenveldertselaan 'Aanbrengen siergevelelementen en aanleg voorzieningen'

Beste ondernemers en bewoners, Door middel van deze informatiebrief...

BRIEF #10 Buitenveldertselaan 'Einde ruwbouw werkzaamheden'

Beste ondernemers en bewoners, De bouw van Q Residences verloopt...

BRIEF #9 Buitenveldertselaan 'Update werkzaamheden en ophogen torenkraan'

Beste ondernemers en bewoners, De bouw van Q Residences verloopt...

BRIEF #8 Buitenveldertselaan 'Plaatsen mock-up en update werkzaamheden'

Beste ondernemers en bewoners, De bouw van Q Residences vordert...

BRIEF #7 Buitenveldertselaan 'Bouwupdate en kerstgroet'

Beste ondernemers en bewoners, De kerstperiode is in aantocht. U...

BRIEF #6 Buitenveldertselaan 'Werk in de diepte'

Beste ondernemers en bewoners, De bouw van Q Residences is in volle...

BRIEF #5 Buitenveldertselaan

Beste ondernemers en bewoners, De bouw van Q Residences vordert...

Beter een goede buur

Een enthousiaste en betrokken buurtbewoner vlak naast de...

Uitstekende beoordeling voor bouwplaats Q Residences na mysteriebezoek Bewuste Bouwers

Niet alleen het ontwerp van Q Residences aan de Buitenveldertselaan...

BRIEF #4 Buitenveldertselaan

Beste ondernemers en bewoners, De bouw van Q Residences vordert...

BRIEF #3 Buitenveldertselaan 'Voorbereiding uitgraven gestart'

Beste ondernemers en bewoners, Graag sturen wij u weer een update van...

UPDATE damwanden gereed en start injecteerwerkzaamheden

Goed nieuws! De damwanden zitten er allemaal in. Ook het aanbrengen...

UPDATE Op schema en bijna klaar met damwanden

Nog even volhouden, de damwanden zitten er bijna allemaal in. Naar...

UPDATE Voortgang damwanden

We zijn alweer anderhalve week onderweg met de damwanden. De eerste...

UPDATE Eerste damwanden de grond in

De eerste vijf damwanden zitten erin! Afgelopen vrijdag zette het...

UPDATE Handtekeningen gezet, bouw kan beginnen

Met de ondertekening van het contract tussen opdrachtgever Kroonenberg...

BRIEF #1 Buitenveldertselaan 'Inrichting bouwterrein'

Beste ondernemers en bewoners, In september start J.P. van Eesteren...