Amstel Tower

Amsterdam

Informatiebrief 03


Beste bewoners en ondernemers,

Graag willen we u in deze brief op de hoogte stellen van het laatste nieuws over de bouw van de Amstel Tower. Wij kunnen u mededelen dat het heiwerk inmiddels succesvol is afgerond. De geluids- en trillingsmetingen tonen aan dat de heiwerkzaamheden ruim binnen de gestelde normen zijn gebleven. Wij hopen dat u de heioverlast als minimaal heeft ervaren. 

Vandaag gaan we een nieuwe fase van het project in waarbij de heistelling plaats maakt voor timmerlieden.

Planning komende periode
De bouwput wordt verder op diepte gegraven ten behoeve van de realisatie van de kelder. Eerst zullen de liftput en keldervloer worden gemaakt. Vervolgens gaan we verder met werkzaamheden aan de kelderwanden en de stort van de begane grondvloer. Medio augustus 2016 verwachten we de kelder gereed te hebben. 

Aansluitend op de kelderbouw gaan we starten met het betonskelet van de toren.  Binnen enkele maanden zal hiervoor de torenkraan worden opgebouwd.

Informatie
Tijdens de bouw blijven wij u via informatiebrieven op de hoogte houden van onze werkzaamheden. Ook is er een website waar u de bouw op kunt volgen: www.wijbouwen.nu/amsteltower

Heeft u in de tussentijd vragen of valt u iets op? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u dan dag en nacht te woord staan:

TBI-direct
0900-824 34 73 
www.tbidirect.nl