Amstel Tower

Amsterdam

Informatiebrief 01


Beste bewoners en ondernemers,

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, dat begin 2016 wordt gestart met de bouw van project Amstel Tower, gelegen naast het Amstelstation op het Julianaplein. In opdracht van ontwikkelaar Provast realiseert hoofdaannemer J.P. van Eesteren B.V. dit bouwwerk. Via informatiebrieven zoals deze, houden wij u de komende periode graag op de hoogte van onze werkzaamheden, zodat u weet wat er zich in uw omgeving gaat afspelen. De bouw zal in totaal circa 2 jaar in beslag nemen. In deze brief beschrijven wij de eerste periode.

Inrichting bouwplaats
De bouwhekken zijn inmiddels geplaatst. Hiermee is het bouwterrein afgeschermd van het openbaar gebied. Op dit moment vinden er voorbereidingen voor de bouw  plaats. Ook de bouwwegen worden aangelegd, zodat bouwverkeer de bouwplaats via de toegangspoorten kan betreden. Het bouwverkeer zal vanaf de Gooiseweg via het Prins Bernhardplein van en naar de bouwplaats rijden, zodat er zo min mogelijk overlast voor de buurt ontstaat.

Werkzaamheden tot begin mei 2016
Tijdens de kerstvakantie zullen wij geen verdere werkzaamheden verrichten. In het nieuwe jaar beginnen we met het verder inrichten van het bouwterrein en het ontgraven van de bouwput. Aansluitend hieraan voeren we van week 4 tot en met week 18 de heiwerkzaamheden uit. Deze heiwerkzaamheden hebben invloed op uw omgeving. Er zijn speciale transporten noodzakelijk om de heipalen op de bouwplaats te krijgen. Er zal tijdens het heien geluidsoverlast optreden. Door het treffen van geluidbeperkende maatregelen beloven wij u, deze overlast tot een minimum te beperken.

Informatie
Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie. Tijdens de bouw blijven wij u via informatiebrieven op de hoogte houden van onze werkzaamheden. Ook is er een website waar u de bouw op kunt volgen: www.wijbouwen.nu/amsteltower

Heeft u in de tussentijd vragen of valt u iets op? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij kunnen u dan dag en nacht te woord staan:

TBI-direct
0900-824 34 73
www.tbidirect.nl