MM25

Marten Meesweg 25, Rotterdam

Informatiebrief nummer 2


Beste bewoners en ondernemers,

In opdracht van OVG Real Estate revitaliseren TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren en Croonwolterendros het leegstaande kantoorgebouw “MM25” aan de A20 in Rotterdam. Architectenbureau Dam & Partners is verantwoordelijk voor het ontwerp. Door de revitalisering ontstaat een flexibel en daarmee toekomstbestendig kantoorpand dat zich aan kan passen aan de gebruikerswensen en daarmee beter presteert.

Werkzaamheden van komende periode
De bovenste 4 verdiepingen krijgen een nieuwe gevel, hiervoor demonteren wij eerst de bestaande gevels. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn we genoodzaakt om af en toe een gedeelte van het trottoir en fietspad af te sluiten. Dit doen wij natuurlijk in goed overleg met de gemeente.  Wij vragen uw begrip voor de situatie en eventuele overlast die u hiervan ondervindt.

Als de demontage-werkzaamheden medio februari zijn afgerond, starten we direct met de opbouw van het nieuwe kantoorpand. Vanaf maart 2017 wordt de complete staalconstructie voor de nieuwe dak verdieping op de 10e verdieping geplaatst. Als deze constructie is geplaatst, wordt de nieuwe dakvloer zichtbaar. Aansluitend starten we met de nieuwe gevel. Dit wordt een transparante vliesgevel, die het gebouw een moderne, luxe uitstraling zal geven.

Nieuwe huurders bekend
Inmiddels is bekend geworden dat het MM25-gebouw het nieuwe hoofdkantoor van de TBI-ondernemingen Croonwolterendros, Mobilis en Servicis wordt. Vastgoedontwikkelaar OVG Real Estate verhuurt 8.300 m2 aan de ondernemingen. Daarnaast blijft er nog circa 6.000 m2 aan oppervlak beschikbaar in het pand.

Croonwolterendros, Mobilis, Servicis en OVG Real Estate kiezen bewust voor de revitalisering van een bestaand kantoorpand. Het gebouw wordt deels voorzien van een nieuwe gevel en compleet voorzien van nieuwe technische installaties. De innovatieve technologieën die toegepast zijn in OVG’s prijswinnende ontwikkeling ‘The Edge’ worden hierin gecombineerd met de knowhow van Croonwolterendros en J.P. van Eesteren. Hierdoor ontstaat een echt toonaangevend Smart Building.

Optimale energieprestatie, laag energieverbruik
Na de renovatie behaalt MM25 energielabel A en geeft daarmee invulling aan de doelstelling van het Klimaatverdrag 2020. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van sensortechnologie – wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van een Smart Building. Zo wordt in MM25 een modern en comfortabel werkklimaat gecreëerd zonder in te leveren op een laag energieverbruik. De werkomgeving heeft een inspirerend, open en transparant karakter en een flexibele inrichting waardoor het gebouw mee kan ‘ademen’ met de wensen van de organisaties.

Naar verwachting wordt het nieuwe hoofdkantoor voor Croonwolterendros, Mobilis en Servicis in de herfst van 2017 opgeleverd.

Informatie
Op de website www.wijbouwen.nu/MM25 kunt u de bouwwerkzaamheden voor dit project volgen.

Tot slot
Helaas is renoveren zonder geluidsoverlast nog niet mogelijk. Wel doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen of valt u iets op? Dan kunt u ons bereiken via 0900 – 824 34 73 (TBI - Direct). Wij zijn op dit telefoonnummer dag en nacht bereikbaar. Of mail ons via MM25@jpvaneesteren.nl. U ontvangt dan binnen 48 uur een reactie.

Met vriendelijkegroet,
J.P. van Eesteren B.V.