Nieuwbouw en renovatie 2Amsterdam

Informatiebrief nummer 10


Beste ondernemers en bewoners,

15 juni doen wij mee aan de dag van de bouw. U bent van harte uitgenodigd om ons project te bezoeken en kunt van de gelegenheid gebruikmaken om vanuit de skybar uw buurt eens van bovenaf te bewonderen. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover nader informeren.

Update van de werkzaamheden
Komende periode worden de vloeren van de garage gestort. Het storten van de vloeren zal overdag plaatsvinden binnen reguliere werktijden.

Vervolgens werken we de vloeren van de garage monolithisch af. Dat wil zeggen dat wij tijdens het uitharden van de beton de vloeren ‘polijsten’, zodat deze vlak en strak hard worden (zgn. ‘vlinderen’). Het vlinderen van de vloeren gebeurt buiten de reguliere werktijden. De eindtijd van het vlinderen is afhankelijk van de uitharding en kan dus variëren. De vloeren bevinden zich binnen de damwanden onder maaiveldniveau en daarom is de verwachting dat het geluid buiten de bouwkuip mee zal vallen. Desondanks kunnen we niet uitsluiten dat u enige geluidshinder kunt ondervinden.

We verwachten op de volgende momenten de betonstorts uit te voeren. Indien hier wijzigingen in plaatsvinden, zullen wij u hierover op onze website informeren.

Stortdatums vloeren:

  • Stort -3 vloer deel 1 op 10-5-2019
  • Stort -3 vloer deel 2 op 16-5-2019
  • Stort -3 vloer deel 3 op 31-5-2019
  • Stort -3 vloer deel 4 op 5-6-2019
  • Stort -2 vloer deel 1 op 4-7-2019
  • Stort -2 vloer deel 2 op 19-6-2019
  • Stort -2 vloer deel 3 op 19-7-2019
  • Stort -1 vloer deel 1 op 1-10-2019
  • Stort -1 vloer deel 2 op 18-9-2019

Bouwinformatiesite en informatiebrieven
Voor up-to-date informatie over de bouw van dit project kunt u terecht op onze bouwinformatiesite www.wijbouwen.nu/2Amsterdam. Daarnaast ontvangt u tijdens de bouw informatiebrieven zoals deze, met daarin de laatste updates over dit project.

Contact
Valt u iets op of heeft u vragen? Mail ons dan gerust via 2Amsterdam@jpvaneesteren.nl  of spreek onze bouwplaatsmanager Eric van Nes aan. Hij is dagelijks te vinden op de bouwplaats. Bij calamiteiten zijn wij dag en nacht bereikbaar op telefoon 0900 - 824 34 73 (TBI-direct).

Goed om te weten
De gemeente Amsterdam (Zuidas) heeft een coördinerende rol bij alle bouwwerkzaamheden in Zuidas. Heeft u vragen of opmerkingen over projecten bij u in de buurt? Dan kunt u contact opnemen met:

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
0800 5065 (altijd bereikbaar)
contact@zuidas.nl
www.zuidas.nl

Met vriendelijke groet,
J.P. van Eesteren B.V.

 

E.W. (Eric) van Nes
Bouwplaatsmanager